Erasmus+ kontaktseminar for konsortiumkoordinatorer

Leder du et Erasmus+-prosjekt som er bygget som et konsortium? Har du lyst til å påvirke kurstilbudet for ansatte du jobber for/med? Har du behov for å treffe andre som administrerer like prosjekter?

HK-dir inviterer til deltakelse på et kontaktseminar for konsortiumkoordinatorer innen barnehage- og skolesektor. På seminaret vil du få mulighet til å snakke med kurstilbydere fra hele Europa, representanter fra EU-kommisjon, ansatte fra HK-dir og flere andre.

Last ned programmet her

I mai 2023 kan du delta på "Towards high quality in school education mobility projects - a dialogue between coordinators of accredited mobility consortia, course providers and National Agencies” - en internasjonal møteplass som vil hjelpe deg med å knytte kontakter med relevante kurstilbydere.  Det er sjette gang arrangementet finner sted.

Seminaret legger til rette for at kurstilbydere og «kurskjøpere» kommer i dialog for å sikre kurstilbud av høy kvalitet. 

Seminaret er for koordinatorer av konsortiumprosjekter, dvs. hovedsakelig representanter fra barnehage- og skoleeiere. Søkerseminaret er på engelsk og finner sted i Köln, Tyskland. Det vil komme deltakere fra mange europeiske land. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én fra hver institusjon) som kan delta på arrangementet hvor også HK-dir er representert. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta aktivt på hele seminaret. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har vært med på tilsvarende seminarer før.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 21. mai 2023 19:00
Til: 23. mai 2023 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.