Erasmus+ kontaktseminar – Grønn praksis i barnehager

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Polen arrangerer kontaktseminar for interesserte. 

Last ned programmet her

I april 2023 kan du delta på "Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for pre-schools in the area of green practices». Kontaktseminaret vil gi deltakerne verktøy for å kunne jobbe med temaet grønn praksis, og legger til rette for nettverksbygging innen Erasmus+ (partnerskap for samarbeid (KA2)).

Mågruppen for seminaret er representanter fra barnehager som er interesserte i og har myndighet til å starte et Erasmus+-prosjekt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 3 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Det gis fortrinn til de barnehagene som ikke har deltatt i kontaktseminarer tidligere. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Merk at seminarer inkluderer helgedager.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. apr. 2023 17:00
Til: 30. apr. 2023 09:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.