Erasmus+ kontaktseminar i Danmark – Småskalapartnerskap

Kontaktseminar er ideelt når du vil starte et internasjonalt samarbeid. På kontaktseminaret i Danmark vil du ha mulighet til å dele egne erfaringer, høre om andre sine erfaringer, men først og frem ha mulighet til å skape et prosjekt rundt et tema som du og andre er interessert i, og det med støtte fra Erasmus+.
 

I november 2022 kan du delta på "Contact Seminar – Learn about Small Scale Partnerships". Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Danmark arrangerer et kontaktseminar som legger til rette for samarbeide på tvers av landegrenser. Deltakerne på seminaret skal ha liten eller ingen erfaring innen Erasmus+-programmet. Det legges vekt på muligheter og nettverksbygging, og de som reiser skal ha fått fullmakt fra sin organisasjon til å starte et Erasmus+-prosjekt. 

Arrangement er på engelsk og finner sted i København, Danmark. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 10 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Deltakere fra Fag- og yrkesopplæring sektor og voksnes læring sektor vil bli prioritert. HK-dir deltar i seminaret.

Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Benytt deg av interesseskjema som du finner på denne siden. Da får vi en kort begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. nov. 2022 19:00
Til: 8. nov. 2022 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.