Erasmus+ Kontaktseminar innen voksnes læring og utdanning i fengsel

Arbeider du med utdanning i fengsel, og ønsker å komme i gang med Strategiske partnerskap i Erasmus+? Bli med på kontaktseminar i Irland.

Last ned programmet her

Kontaktseminar er en møteplass for alle som er involvert i utdanning og opplæring og som ønsker å delta i strategiske partnerskap i Erasmus+-programmet. Målet for seminaret er å etablere strategiske partnerskap innen voksnes læring.

Tittel: "Past, present and future of Prison Education"

Målgruppe: Representanter fra voksnes læring som arbeider med utdanning i fengsel, og som ønsker å komme i gang med strategiske partnerskap i Erasmus+

Diku vil sende én norsk deltaker til Dublin. Deltakeren som Diku velger, får dekket kostnader til reise, overnatting, alle måltider, deltakelse på kulturelle arrangementer og kursavgift. Deltakeren forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Dersom du ønsker å delta, må du sende interessemelding til Diku innen 5. mai kl. 12.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 12. jun. 2019 17:00
Til: 16. jun. 2019 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no