Erasmus+ kontaktseminar - Klima, miljø og bærekraft: arbeid med barn mellom 1 og 9 år

Har barnehagen eller barneskolen din fokus på bærekraft? Ønsker dere å samarbeide med andre om tematikken? HK-dir arrangerer kontaktseminar for representanter fra barnehager, skoler og andre interesserte som er engasjert i tema og som jobber med barn i alderen 1 til 9 år. På seminaret lærer du hvordan dere sammen kan søke om Erasmus+-midler for å jobbe med temaet.

I juni 2022 kan du delta på "Climate, environment and sustainability: work with children between 1 and 9 years" - et internasjonalt kontaktseminar som vil hjelpe deg med å knytte kontakter med andre relevante aktører. Den nyopprettede kontakten skal føre til en søknad og forhåpentligvis et småskalapartnerskap innen Erasmus+.

Seminaret er hovedsakelig rettet mot lærere, ledere og andre som jobber med barn i barnehager og lavere trinn i grunnskole (1-9 år). Seminaret er også åpent for andre som jobber med barn, for eksempel bibliotekarer (både i skolen og offentlige biblioteker), musikk-/kunstskoler, frivillige organisasjoner osv. 

Søkerseminaret er på engelsk og finner sted i Ålesund. Det vil komme deltakere fra ca 15 forskjellige europeiske land. Deltakere fra Ålesund-området får også tilbud om å bo på hotell sammen med de andre deltakere.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 15 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta.

Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 31. mai 2022 17:00
Til: 3. jun. 2022 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.