Erasmus+ kontaktseminar - Klima, miljø og bærekraft: arbeid med barn mellom 6 og 15 år

Har skolen din fokus på bærekraft? Ønsker dere å samarbeide med andre om tematikken? HK-dir arrangerer kontaktseminar for representanter fra skoler og andre interesserte som er engasjert i tema og som jobber med barn i alderen 6 til 15 år. På seminaret lærer du hvordan dere sammen kan søke om Erasmus+-midler for å jobbe med temaet.

Last ned programmet her

I juni 2023 kan du delta på " Contact seminar for newcomers (KA122-SCH and KA210-SCH): Climate change and environmental sustainability" - et internasjonalt kontaktseminar som vil hjelpe deg med å knytte kontakter med andre relevante aktører. Den nyopprettede kontakten skal føre til en Erasmus+-søknad. Alle deltakere bør være interesserte i og ha både myndighet og mulighet til å starte et Erasmus+-prosjekt.

Seminaret er hovedsakelig rettet mot lærere, ledere og andre som jobber i skoler. Seminaret er også åpent for andre som jobber med barn, for eksempel bibliotekarer (både i skolen og offentlige biblioteker), musikk-/kunstskoler, frivillige organisasjoner osv. 

Søkerseminaret er på engelsk og finner sted i Ålesund. Det vil komme deltakere fra rundt 15 forskjellige europeiske land. Deltakere fra Ålesund-området får også tilbud om å bo på hotell sammen med de andre deltakere.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 12 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. jun. 2023 17:00
Til: 9. jun. 2023 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.