Erasmus+ kontaktseminar – Langtidsmobilitet av elever

Vet du at elevene dine kan tilbringe en lengre periode i utlandet for å studere ved en partnerskole med støtte av Erasmus+ (30 til 365 dager)? Erasmus+ nasjonalt kontor i Spania arrangerer et kontaktseminar om hvordan du kan legge til rette for disse oppholdene på best mulig måte. På seminaret får du innblikk i hvordan andre har fått det til og du får også mulighet til å dele egne erfaringer. Forhåpentligvis treffer du også skoler som du kan utveksle elever med.

Last ned programmet her

I november 2022 kan du delta på " Contact seminar on Long Term Learning Mobility of school pupils " - et internasjonalt seminar som vil gjøre deg bedre utstyrt til å tilrettelegge for at elevene dine kan eise ut på lengre opphold i Europa. Seminaret legger også til rettet for nettverksbygging innen Erasmus+. Seminaret er særlig rettet mot lærere, andre som tilrettelegger for langtidsmobilitet for sine elever gjennom Erasmus+. Akkrediterte ungdoms- og videregående skoler blir prioritert.

Seminaret er på engelsk og skjer i Santander, Spania. Det vil komme deltakere fra hele Europa.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 5 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 2. nov. 2022 18:00
Til: 5. nov. 2022 12:30
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+. 

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Refusjon skjer i forbindelse med rapportering for deltakelse.