Erasmus+ Kontaktseminar: No Dead Ends – Guidance Supporting all the Way

Karriereveiledning, uansett når den skjer, er veldig viktig for den det gjelder. Bli med på seminaret du også!

Last ned programmet her

13. - 16. februar 2022 kan du delta på et internasjonalt seminar sammen med deltakere fra hele Europa. Seminaret ønsker å være en åpen møteplass og gi muligheter til nettverksbygging.

Seminaret passer for de som jobber med karriereveiledning på alle nivåene og med ulike brukere (ungdommer/elever, studenter, voksne).

Seminaret planlegges som et fysisk arrangement, men arrangøren vil kunne endre dette dersom nødvendig.

Diku vil støtte deltakelse til 4 personer. Individer som ønsker å delta må være tilknyttet en institusjon (skole, kommune, fylkeskommune, universitet, osv.)

Deltakere som Diku velger må forplikte seg til å delta på hele konferansen.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 15. desember 2021 kl. 12.

Icon showing a calendar
Tid:
Fra: 13. feb. 2022 19:00
Til: 16. feb. 2022 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
gaelle.bozec@hkdir.no