Erasmus+ Kontaktseminar om bruk av IKT i barnehage og skole

Har du lyst til å jobbe med andre europeiske skoler rundt temaet IKT? Jobber du i barnehage eller på småtrinnet? Her legger vi alt til rette for at du setter i gang og får finansiering!

Tittelen på kontaktseminaret er «Use of ICT in pre-primary and primary education»

I løpet av seminaret vil du både kunne finne partner(e) og få hjelp til å utforme en partnerskapsøknad (KA229).

Målgruppen er representanter fra barnehager eller skoler (småtrinnet) som ønsker å sette i gang samarbeid innen gitt tema. Vi tar sikte på at halvparten av de norske deltakere er nye innen Erasmus+-partnerskap.

Seminarets språk er engelsk.

Antall norske deltakere: opptil 10 (kun én per institusjon). Diku vil velge deltakere utfra forespørsel og vil gi prioritet til nybegynnere innen Erasmus+-partnerskap.

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakerne må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Les mer om seminaret

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. jan. 2020 14:00
Til: 17. jan. 2020 13:30
Sted:
Tromsø
Spørsmål?
Send en e-post til
Gaelle.Bozec@diku.no
Praktisk informasjon:

Deltakere vil få en del forarbeid (registrering av barnehagen eller skolen i eTwinning portalen, for eksempel).