Erasmus+ Kontaktseminar om veiledning for arbeidsmarkedet

Jobber du med veiledning for unge mennesker som ikke er i jobb eller under opplæring/utdanning, eller voksne med mild intellektuell funksjonshemming eller som mangler grunnleggende ferdigheter? Vil du jobbe sammen med andre europeere om temaet? Da er dette seminaret for deg.

Last ned programmet her

Er du involvert i veiledning på et av de nevnte områdene, og har lyst til å lære mer og utveksle erfaringer med likesinnede fra andre land i Europa, kan du delta på et seminar i Nederland 6.–8. oktober 2019. Tittelen på seminaret er «Guidance to the labour market».

Seminaret er for de som ønsker å starte et Erasmus+-samarbeid, men også for de som er allerede godt kjent med Erasmus+. 

Diku vil sende én person til Nederland. Deltakeren Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakeren må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Arrangøren ønsker at det gis prioritet for deltakelse til «municipalities, local or regional integration service providers, public employment services». Diku vil velge deltaker utfra forespørsel og disse kriteriene.

Dersom du ønsker å delta, kan du sende oss en interessemelding innen 14. august kl. 12.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. okt. 2019
Til: 8. okt. 2019
Spørsmål?
Send en e-post til
Gaelle.Bozec@diku.no