Erasmus+ strategiske partnerskap - kontaktseminar

Er du tilknyttet barnehage- og skolesektoren, videregående opplæring eller høyere utdanning, og ønsker å etablere prosjektsamarbeid med andre i Europa innen Erasmus+ strategiske partnerskap? 2.-4. oktober kan du delta på Erasmus+ kontaktseminar i Slovakia, og møte andre med samme mål. 

Klikk her for mer info om kontaktseminaret i Bratislava, Slovakia (PDF)

Tittel: "Building Partnerships for a Learner-Centred Approach"

Målgruppe: Alle som arbeider i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning, som jobber med tematikken. 

Diku vil sende inntil to personer (maks én deltaker fra hver institusjon) til Slovakia. 

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom du ønsker å delta, kan du fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen påmeldingsfristen.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 2. okt. 2019 10:00
Til: 4. okt. 2019 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no