Erasmus+ Studiebesøk for barnehage- og skolesektoren om innovativ bruk av IKT i opplæringen

Jobber du med barn i barnehage eller grunnskole og ønsker å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen?

Last ned programmet her

Det arrangeres årlig en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+. Diku ønsker å invitere lærere, ledere, barnehageeiere og andre som jobber med barn i barnehage og grunnskole (1-9 år), til studiebesøk i oktober for å lære mer om innovativ bruk av IKT i opplæringen. 

Tittel: Innovative use of ICT in pre-primary and primary education

Arbeidsspråk: Engelsk

Diku vil invitere opp til sju norske deltakere til Bergen (maks en fra hver institusjon). Det vil være plass til totalt 20 deltakere på dette studiebesøket.

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold, overnatting og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Meld din interesse til Diku innen 1. september kl. 12. Potensielle deltakere vil få tilbakemelding fortløpende.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 30. sep. 2019 12:00
Til: 3. okt. 2019 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no