Erasmus+ Tematisk konferanse: Teaching and Learning in the Digital Age

27. - 29. april 2020 kan du delta på en konferanse i Köln, Tyskland. Tittelen er "Teaching and Learning in the Digital Age". Konferansen inviterer deltagerne til å utforske ulike digitale formater og se på relevansen dette har for utvikling av internasjonalt samarbeid.

Last ned programmet her

Det arrangeres årlig en rekke seminarer, konferanser, kontaktseminarer og opplæringskurs med deltakere fra hele Europa innen temaer som er relevante for Erasmus+. Diku ønsker å sende tre representanter fra høyere utdanning til Köln 27.-29. april 2020.

Arrangøren ønsker å ta opp følgende:

Key Questions:

  • What is currently state-of-the-art?
  • What are the visions for the future?
  • What are both the national and European contexts for digitalisation?

Expected results:

  • Networking
  • Exchange of best practices and new ideas
  • Formulation and development of recommendations
  • Promotion of challenge-oriented objectives

Target groups: Project coordinators, experts from relevant disciplines, professors, interested persons and parties from the field of digitalisation and internationalisation in higher education and political stakeholders.

 

Arbeidsspråk: Engelsk

Av de som melder sin interesse vil Diku sende tre deltakere til seminaret. Vi ser etter en deltager som allerede deltar i et prosjekt, en som ikke er involvert i et prosjekt og en som er interessert i å delta. Deltakerne som velges ut, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Arbeidsgiveren din dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

De som ønsker å delta må fylle ut en interessemelding innen 01. mars 2020, kl 12.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 27. apr. 2020
Til: 29. apr. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
ieva.serapinaite@diku.no