Erasmus+ tematisk seminar - Blandet mobilitet som et middel til å forbedre studieprogrammene

Blandet mobilitet kombinerer digital samhandling med kortere fysiske mobilitetsopphold. Kjenner du til konseptet?

Det slovakiske nasjonalkontoret for Erasmus+ arrangerer et tematisk seminar for representanter fra skoler som enten kjenner til konseptet eller har lyst til å lære med om det. På seminaret får du innblikk i hvordan andre har fått det til, og du får også mulighet til å dele egne erfaringer.
 

Last ned programmet her

I mai 2023 kan du delta på " Blended mobilities as a means of improving study programmes" - et internasjonalt tematisk seminar som vil gjøre deg bedre utstyrt til å tilrettelegge for blandet mobilitet for dine elever og/eller lærlinger. Seminaret legger også til rette for nettverksbygging innen Erasmus+.

Seminaret er hovedsakelig rettet mot lærere, ledere og andre som jobber direkte i skoler med elever/lærlinger fra 8. trinn og oppover, og som ønsker å tilby disse blandet mobilitet støttet av Erasmus+. 

Seminaret er på engelsk og finner sted i Bratislava, Slovakia. Det vil komme deltakere fra hele Europa. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 4 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 24. mai 2023 19:00
Til: 26. mai 2023 12:30
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.