Erasmus+ tematisk seminar – Erasmus Charter og implementering av ECHE-prinsippene (Høyere utdanning)

Nasjonalkontoret for Erasmus+  i Nederland arrangerer seminar om Erasmus charteret og ECHE-prinsippene.

I mai 2023 kan du delta på det tematiske seminaret " Let's talk about the Erasmus Charter for Higher Education: what about the implementation of the ECHE principles...?". 

Mer informasjon om seminaret finner du i dokumentet «Mer info».

Seminaret er for representanter fra relevante høyere utdanningsinstitusjoner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 4 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 31. mai 2023 15:00
Til: 2. jun. 2023 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet. Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.