Erasmus+ Tematisk seminar - Erasmus4ever Erasmus4future

Har du erfaring med Erasmus+-prosjekter eller deltatt i Erasmus-studentnettverk, har du vært eTwinning-ambassadør eller involvert i EPALE? Formålet med seminaret i Italia er å opprette europeiske nettverk for samarbeid og kunnskapsdeling.

7.-9. mai 2019 kan du delta på et tematisk seminar i Firenze i Italia med 150 andre deltakere fra Europa.

Klikk her for mer info om seminaret i Firenze, Italia (PDF)

Tittel: "Erasmus4ever Erasmus4future"

Målgruppe: Alle innen grunnopplæringen, videregående skole, høyere utdanning og voksnes læring, som har vært involvert i Erasmus+-prosjekter eller -studentnettverk, eTwinning, EPALE.

Diku vil sende inntil tre personer (maks én deltaker fra hver institusjon) til Italia. 

Deltakere som Diku velger, får dekket kostnader til reise, opphold og kursavgift. Deltakere må forplikte seg til å delta på hele seminaret.

Dersom dere ønsker å delta, kan dere fylle ut en interessemelding og sende til Diku innen 15. mars kl. 12.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 7. mai 2019 12:00
Til: 9. mai 2019 18:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no