Erasmus+ tematisk seminar – Idrett og bærekraft

Nasjonalkontoret for Erasmus+ i Finland arrangerer tematisk seminar for interesserte i temaet "Idrett og bærekraft". 

Last ned programmet her

I mai 2023 kan du delta på "Sport and Sustainability – a Lifelong Approach " - et internasjonalt tematisk seminar som legger til rette for nettverksbygging innenfor Erasmus+.

For relevant informasjon se dokumentet «Mer info om TCA-idrett-VET» 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 2 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Fyll ut interessemelding som du finner på denne siden.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 29. mai 2023 14:00
Til: 31. mai 2023 13:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.