Erasmus+ uken for grunnopplæringen 2020

Diku arrangerer vanligvis et oppstarts- og erfaringsseminar for alle norske Erasmus+ deltakere. I år vil dette arrangementet holdes i form av en digital Erasmus+ uke fra 12. – 16. Oktober 2020.

Gjennom uken vil vi holde en rekke webinarer som vil være relevant for alle som deltar i Erasmus+ i grunnopplæringen. Som deltaker forplikter du deg ikke til å delta på hele uken, men velger selv det som måtte interessere deg.     

Last ned programmet her

Hvem bør delta?
Erasmus+ uken for grunnopplæringen 2020 retter seg mot både koordinatorer for- og partnere i Erasmus+-prosjekt. Det vil også være mulig å delta på webinarene selv om man ikke deltar aktivt i Erasmus+.

Webinarene vil dekke mobilitet og partnerskap innen barnehage, skole, fag- og yrkesopplæring samt voksnes læring (KA101, KA102, KA104, KA116, KA201, KA202, KA204 og KA229). 

Program
Diku vil gjennomføre en rekke webinarer gjennom uken, og deltakerne velger selv hvilke de ønsker å delta på.

Webinarene vil omhandle en rekke temaer. Noen vil ta for seg det praktiske knyttet til det å drive et prosjekt som for eksempel økonomi, rapportering og hvilke plikter som ligger i kontrakten. Vi vil også snakke om hvilke konsekvenser Covid-19 får for Erasmusprosjektene. 

Det vil også bli et webinar om den kommende programperioden for Erasmus+, og hvilke nyheter og muligheter som det nye programmet medfører. 

Vi vil også tilby tematiske webinarer som er relevant for alle som arbeider med internasjonalisering i utdanningen.

Påmelding
Alle som ønsker å delta på webinarer under Erasmus+ uken må melde seg på her. Påmeldingen gjelder for hele uken, og du velger selv hvilke webinarer du ønsker å delta på. Påmeldte deltakere vil få tilsendt unike lenker til de ulike webinarene.

Opptak av webinarer
Webinarene vil bli tatt opp og publisert på Diku sine nettsider. Deltakere blir ved innlogging bedt om å bekrefte at de godtar opptak av webinaret. Vi spesifiserer at opptakene ikke vil identifiserte deltakere. Deltakere som ikke ønsker å delta på webinar som tas opp anbefales å heller se opptaket fra Diku sine nettsider. 
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 12. okt. 2020
Til: 16. okt. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no