Erasmusseminaret 2020: Erasmus+ 2021-2027 – Nytt program (dag 1/3)

Diku har gleden av å invitere til årets Erasmusseminar for universitets- og høyskolesektoren. Seminaret arrangeres som tre ulike webinardager. Torsdag 26. november handler om ny programperiode og 1. og 3. desember er tematiske webinarer.

Last ned programmet her

Velkommen til årets Erasmusseminar 2020!

I år gjennomfører vi Erasmusseminaret digitalt. Vi har delt opp seminaret i tre ulike webinardager, som hver vil ta opp relevant tematikk for dere som jobber med eller er interessert i Erasmus+-programmet. Følgende tematikk vil være fokus for de ulike dagene:

Torsdag 26. novemberkl. 10.00 – 12.00Dag 1: Erasmus+ 2021-2027 – Nytt program
Tirsdag 1. desemberkl. 10.00 – 12:30Dag 2: Administrasjon, samarbeid og samspill mellom tiltak
Torsdag 3. desemberkl. 10.00 – 14:00Dag 3: Et digitalt, inkluderende og interaktivt Erasmus+

Hvem kan delta? 

Målgruppen for seminaret er primært administrativt ansatte som arbeider med Erasmus+ på norske utdanningsinstitusjoner, både sentralt og på fakultet/instituttnivå.

Andre som er interessert eller involvert i programmet er også hjertelig velkommen.

Program

Vi har satt sammen et variert program for dere. Målet er å gi deg inspirasjon og påfyll av kunnskap – og muligheter til å bygge nettverk. Et mer detaljert program for de ulike dagene med mer informasjon om sesjonene finner dere her:

Program for Erasmusseminaret 2020 kan lastes ned her. 

Små justeringer i programmet kan forekomme.

Torsdag 26. november: Erasmus+ 2021-2027  Nytt program (dag 1/3)

 

TidspunktProgram Bidragsyter
10:00 - 10:15Åpning av Erasmusseminaret 2020Vidar Pedersen, Diku
10:15 - 10:40 Hvorfor er Erasmus+ viktig for Norge?Mads Gravås, Kunnskapsdepartementet
10:40 - 10:45Årets Erasmus-institusjon Vidar Pedersen, Diku
10:45 - 11:10Erasmus+ i det europeiske prosjektet Vanessa Debiais-Sainton, enhetssjef for høyere utdanning i DG EAC, Europakommisjonen
11:10 - 11:20 Pause & beinstrekk  
11:20 - 11:45 Endringer og nye muligheter i ny programperiode for Erasmus+ – Et dypdykk i tiltakene rettet mot høyere utdanning Ieva Serapinaite, Diku
11:45 - 11:50

Hilsen fra ny utdanningsråd i Brussel 

Hege Landmark-Høyvik, EU-delegasjonen i Brussel
11:50 - 12:00Tidsplan for utlysninger i ny programperiode Vidar Pedersen, Diku
12:00Slutt på Dag 1: Erasmus+ 2021-2027Diku

 

Tirsdag 1. desember: Administrasjon, samarbeid og samspill mellom tiltakene (dag 2/3)

 

Tidspunkt Introduksjon 
09:45 - 10:00Morgenkaffe – Uformell kaffeprat 
10:00 - 10:05Felles åpning av de tematiske webinarene ved Diku 

 

Tidspunkt Sesjon 1: Koblinger og samspill med Horisont Europa, Kreativt Europa og andre utdanningsprogram 
10:05 - 10:10Koblinger med Kreativt Europa - Hvordan kan høyere utdanningsinstitusjoner delta i kulturprogrammet?
10:10 -10:40Koblinger med Horisont Europa - Hvordan få til et godt forsknings- og utdanningssamarbeid? 
10:40 - 10:55Konkrete erfaringer fra Europeiske universiteter
10:55 - 11:20Workshop: Hvordan kan administrasjonen bidra til at det er bedre og mer samspill mellom nasjonale og europeiske midler for utdanningskvalitet?
11:20Slutt på sesjon 1
11:20 - 11:30Pause & beinstrekk 

 

Tidspunkt Sesjon 2: Administrasjon og samarbeid: Hvordan forberede seg til ny programperiode?  
11:30 - 11:50Viktige dimensjoner som styrker EU-prosjekt – Inkludering, digitalisering, det grønne skiftet og synergier. 
11:50 - 12:25Hvordan få prosjekt til å passe inn i de tematiske prioriteringene til Erasmus+?
12:25 - 12:30Slutt på sesjon 2 og dag 2

Torsdag 3. desember: Et digitalt, inkluderende og interaktivt Erasmus+ (dag 3/3)

 

Tidspunkt Introduksjon 
09:45 - 10:00Morgenkaffe – uformell kaffeprat 
10:00 - 10:10Introduksjon: Digitalisering i Erasmus+

 

Tidspunkt Sesjon 3: Digitalisering av Erasmus+ og nye systemer 
10:10 - 10:40 Papirløst Erasmus+ [engelsk]
10:40 - 11:10Digitalisering av studentmobilitet - en statusoppdatering
11:10Slutt på sesjon 3 
11:10 - 11:25Pause og beinstrekk

 

Tidspunkt Sesjon 4: Hvordan styrke kvalitet i virtuell utveksling og digitalt samarbeid i Erasmus+ prosjekt 
11:25 -12:15 Kvalitet i virtuell utveksling/undervisning og COIL som samarbeidsverktøy [engelsk] 
11:15 - 12:30Avslutning på sesjon 4 og overgang til Gatherly
12:30Slutt på sesjon 4 

 

Tidspunkt Sosialt
12:30 - 14:00Digital sosial samling i Gatherly
14:00Slutt på dag 3 

 

Erasmusseminaret blir tatt opp!

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra Erasmusseminaret kommer mange til gode.   

Hva skjer med opptaket? 

  • Video og lyd blir en del av opptaket. 
  • Chat blir ikke en del av opptaket 
  • Opptaket skal brukes til å dele innhold fra Erasmusseminaret 
  • Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no, og slettes etter 12 måneder. 
  • Dikus kommunikasjonsansvarlig for Erasmusseminaret har tilgang til opptaket. 

Dette er valgene du har som deltaker: 

  • Du kan skru av lyd og video 
  • Du kan klikke på ditt eget bilde og «more» og gi deg selv et nytt navn for å være anonym 
  • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post i stedet for å stille dem muntlig 
  • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger 
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. nov. 2020 10:00
Til: 26. nov. 2020 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmus@diku.no
Praktisk informasjon:

Webinarene vil bli tatt opp og blir tilgjengelig her i etterkant.

Har du tekniske problem? Vennligst ring vår kollega Vegard (948 71 883).