Erasmusseminaret 2020: Erasmus+ 2021-2027 – Nytt program (dag 1/3)

Diku har gleden av å invitere til årets Erasmusseminar for universitets- og høyskolesektoren. Seminaret arrangeres som tre ulike webinardager. Torsdag 26. november handler om ny programperiode og 1. og 3. desember er tematiske webinarer.

Last ned programmet her

Se opptak av webinaret

Takk for at dere deltok på årets Erasmusseminar 2020!

I år gjennomførte vi Erasmusseminaret digitalt. Følgende tematikk var fokus for de ulike dagene. Presentasjonene fra disse tre dagene finner du nedenfor:

Torsdag 26. novemberkl. 10.00 – 12.00Dag 1: Erasmus+ 2021-2027 – Nytt program
Tirsdag 1. desemberkl. 10.00 – 12:30Dag 2: Administrasjon, samarbeid og samspill mellom tiltak
Torsdag 3. desemberkl. 10.00 – 14:00Dag 3: Et digitalt, inkluderende og interaktivt Erasmus+

 

Program
Program for Erasmusseminaret 2020 kan lastes ned her. 
Erasmusseminaret har blitt tatt opp!

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra Erasmusseminaret kommer mange til gode.   

Hva skjer med opptaket? 

  • Video og lyd blir en del av opptaket. 
  • Chat blir ikke en del av opptaket 
  • Opptaket skal brukes til å dele innhold fra Erasmusseminaret 
  • Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no, og slettes etter 12 måneder. 
  • Dikus kommunikasjonsansvarlig for Erasmusseminaret har tilgang til opptaket. 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
25. nov. 2020 15:00
Tid:
Fra: 26. nov. 2020 10:00
Til: 26. nov. 2020 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmus@diku.no
Praktisk informasjon:

Webinarene vil bli tatt opp og blir tilgjengelig her i etterkant.