Erfaringsdelingsmøte mobilitet og pandemi – våren 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) inviterer til erfaringsdelingsmøte om studentmobilitet og pandemi. 

Den akutte krisen har kanskje lagt seg, men pandemien setter fortsatt sitt preg på internasjonal studentmobilitet. Mange høyere utdanningsinstitusjoner har i disse dager søknadsfrist for utveksling til våren, og vi ønsker å invitere til erfaringsdeling om vurderingene og avgjørelsene som blir gjort for utveksling fremover.

  • Hvordan er interessen fra studentene? 
  • Hvilke vurderinger og avgjørelser gjør dere rundt utveksling neste semester, både knyttet til ulike typer mobilitet (studie og praksis) og geografi? 
  • Hva er signalene fra partnerne deres både i forhold til restriksjoner/mottak av studenter, og utsiktene fremover?
  • Og hva kommuniserer dere til studentene?  

Formålet med møtene er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene i det videre arbeidet med studentutveksling, og det forventes at deltakerne aktivt bidrar i samtalen i møtet.  

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 22. sep. 2021 09:00
Til: 22. sep. 2021 10:00
Spørsmål?
Send en e-post til
lene.baldersheim@hkdir.no