eTwinning-seminar: 21st Century Skills

Er du lærer i ungdomsskolen? Da kan du søke om å få delta på seminar med 21st Century Skills som tema i Amman, Jordan.

På seminaret vil du få en innføring i bruk av eTwinning-plattformen og ulike digitale verktøy. Sammen vil lærere teste ut og diskutere god pedagogisk bruk av IKT i klasserommet og legge til rette for å imøtekomme morgendagens krav til digital kompetanse.

eTwinning Norge dekker flyreise og seminaravgift (dvs. hotell, bevertning under seminaret og eventuelle sosiale aktiviteter) Det forventes at deltakerne finner en prosjektpartner i løpet av seminaret, starter planlegging av et prosjekt og sammen med elevene gjennomfører dette i løpet av 2020.

Lærere som er registrert i eTwinning-portalen vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Du kan registrere deg her: http://etwinning.net

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no - 41208238
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no - 90422914

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
28. feb. 2020
Tid:
Fra: 21. apr. 2020
Til: 23. apr. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
stian.thowsen@diku.no