eTwinning-seminar: Coding and Computational Thinking and Creativity

Er du lærer i ungdomsskolen? Da kan du søke om å få delta på seminaret "Coding and computational thinking and creativity" i Oslo.

Lærere fra hele Europa inviteres til kreative hands-on dager i Oslo. I samarbeid med Norsk Teknisk Museum arrangerer eTwinning Norge et seminar med fokus på kreativitet og skaperglede. Vi vil sammen løse hverdagsutfordringer ved hjelp av dagens teknologi. Vi byr på faglig påfyll, diskusjoner, erfaringsdeling, idéutveksling, nettverksbygging og sosialt samvær i velutstyrte lokaler. Her får du en unik mulighet til å prøve deg som designer i både 2D- og 3D-format.

Arbeidsspråket på seminaret er engelsk. Alle lærere som deltar forventes å finne en prosjektpartner i løpet av seminaret og starte planleggingen av et kreativt eTwinning-prosjekt sammen med elevene sine.

eTwinning i Norge dekker flyreise og seminaravgift (hotell og bevertning under seminaret). Andre kostnader som vikar og lokal transport må dekkes av skolen.

Har du spørsmål, kontakt Lisbeth K Gregersen: e-post: lkg@udir.no, telefon 90522914

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 18. mar. 2020
Til: 20. mar. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
lkg@udir.no