eTwinning-seminar: IKT i barnehage og barneskole

Er du lærer og har elever i alderen 4-11 år? Da kan du søke om å få delta på seminar om IKT i barnehage og barneskole i Edinburgh, Skotland.

Seminaret vil gi en innføring i bruk av eTwinning-plattformen, hvordan bruke IKT på en pedagogisk god måte i klasserommet, nettverksbygging, sosialt samvær og hjelp til å komme i gang med et eTwinning-prosjekt.

eTwinning Norge dekker flyreise og seminaravgift (dvs. hotell, bevertning under seminaret og eventuelle sosiale aktiviteter). Det forventes at deltakerne finner en prosjektpartner i løpet av seminaret, starter planlegging av et prosjekt og sammen med elevene gjennomfører dette i løpet av 2020.

Lærere som er registrert i eTwinning-portalen vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Du kan registrere deg her: http://etwinning.net

Spørsmål kan rettes til
Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no - 412 08 238
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no - 904 22 914

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
28. feb. 2020
Tid:
Fra: 23. apr. 2020
Til: 25. apr. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
stian.thowsen@diku.no