eTwinning-seminar: "Innovasjon og utdanning"

Er du lærer i ungdomsskolen og har lyst til å lære om hvordan du kan samarbeide digitalt og internasjonalt med andre lærere i Norden? Da må du søke om å få delta på et spennende eTwinning-seminar i Bergen 22.-24. mars!

Last ned programmet her

eTwinning er et digitalt samarbeidsnettverk for skoler og lærere i Europa. Nettsamfunnet gir lærere mulighet til å delta i spennende internasjonale samarbeidsprosjekter med skoler fra hele Europa. Ved å bruke digitale verktøy kan du jobbe sammen  med andre på tvers av landegrenser og utveksle kunnskap, erfaringer og kultur. eTwinning gir også deg og elevene dine muligheten til å utvikle digital kompetanse og samtidig få erfaring med å jobbe i et internasjonalt team. Det er gratis å delta i eTwinning-prosjekter og det er enkelt å komme i gang. Bli med i dag og oppdag en verden av muligheter for læring og samarbeid!

På seminaret vil du som er nybegynner få muligheten til å sette deg inn i verktøyet og plattformen eTwinning, knytte kontakter med nordiske kolleger og starte et prosjekt med utgangspunkt i temaet "Innovasjon og utdanning".

eTwinning-temaet for 2023 er vidt og kan være greit å beskrive litt nærmere. Her får du noen eksempler på innovasjon som eTwinning vil fremme i løpet av året og som kan fungere som inspirasjon til oppstart av prosjekter på seminaret:

  • Sosial innovasjon i skolen: Å skape rom for elevenes forslag til hvordan de kan tilpasse skolene ved å legge mer vekt på elevenes uttrykk og idéer, og integrere deres prioriteringer og behov
  • Mentalt og emosjonelt velvære i skolen: Å redusere "trykket" fra en streng læreplan, øke vekten på forbindelser med samfunnet, elevenes og lærernes velvære, vektlegge en læresentrert, kompetansebasert, kreativ tilnærming
  • Utdanningsinnovasjon: en tilbakevending til den sokratiske metoden, å hjelpe elever med å utvikle egne meninger, snakke offentlig og handle på og forestille seg sin egen fremtid. Å hjelpe elevene med å utvikle kritisk tenkning og å uttrykke sine kreative synspunkter. Dette krever ikke digitale verktøy, men tid til å diskutere og tenke
  • Forbindelser med lokale organisasjoner: Å drive aktiviteter med lokale organisasjoner kan tilby store utdanningsmuligheter og opplevelser for studenter
  • Å engasjere seg i innovasjon og sentrale innovasjonsemner: (Kunstig intelligens og virtuell virkelighet er bare noen eksempler), og å engasjere seg i etiske retningslinjer for kunstig intelligens og databruk i undervisning og læring

Vi velger ut seks norske ungdomsskolelærere til seminaret. Arrangementet holdes på engelsk. Meld din interesse her!

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 22. mar. 2023 14:00
Til: 24. mar. 2023 14:00
Spørsmål?
Send en e-post til
etwinning@hkdir.no
Praktisk informasjon:

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten, senest én måned etter at seminaret er avsluttet.