eTwinning-seminar: Konferanse for yrkesfaglærere

eTwinning samler lærere fra hele Europa i Budapest i april.

Konferansen vil ha fokus på hvilke muligheter eTwinning kan tilby yrkesfagene i videregående opplæring, og hvordan lærere og elever gjennom prosjektarbeid kan delta i og være en aktiv del av samfunnet. Arrangøren ønsker å samle representanter fra alle yrkesfagene. 

eTwinning Norge dekker flyreise og seminaravgift (dvs. hotell, bevertning under seminaret og eventuelle sosiale aktiviteter)
Det forventes at deltaker finner en prosjektpartner i løpet av seminaret og starter planlegging av et prosjekt og sammen med elevene gjennomfører dette i løpet av 2020.

Lærere som er registrert i eTwinning-portalen vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Det kan du gjøre her: eTwinning.net

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Stian Hofslett Thowsen - stian.thowsen@diku.no - 412 08 238
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no - 904 22 914

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
28. feb. 2020
Tid:
Fra: 22. apr. 2020
Til: 24. apr. 2020
Spørsmål?
Send en e-post til
stian.thowsen@diku.no