eTwinning-seminar: nye teknologitrender i utdanningen

Er du lærer og har elever i aldergruppen 9-14 år? Da kan du søke om å få bli med på seminar om teknologitrender i utdanningen i Tallinn, Estland.

Seminaret vil by på faglig påfyll, kort innføring i bruk av eTwinning-portalen og de mulighetene som ligger her, erfaringsdeling, diskusjoner, idéutveksling, nettverksbygging og sosialt samvær.

Det forventes at deltakerne finner seg en prosjektpartner og starter og gjennomfører et prosjekt med elevene sine i løpet av 2020. Arbeidsspråket på seminaret er engelsk, men benyttet språk i prosjekter i etterkant kan være etter eget ønske.

Flyreise og seminaravgift (hotell og bevertning under seminaret) dekkes. Andre utgifter som vikar, lokal reise osv., må dekkes av skolen.

Spørsmål kan rettes til Lisbeth K Gregersen, e-post lkg@udir.no, telefon 90522914

Tid:
Fra: 13. feb. 2020
Til: 15. feb. 2020
Sted:
Tallinn
Spørsmål?
Send en e-post til
lkg@udir.no