Fag- og yrkesopplæring i Norge og Europa mot 2040 - Trender og utviklingstrekk

Webinar - Hvordan blir fremtidens yrkesopplæring i Norge og Europa? 

Last ned programmet her

Se opptak av webinaret:

Presentasjon fra webinaret finner dere her: 
Fag- og yrkesopplæring i Norge og Europa mot 2040 - Trender og utviklingstrekk

Norsk fag- og yrkesopplæring påvirkes både av endringer i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet.   

Gjennom trepartssamarbeidet bygges og utvikles yrkesveien i yrkesopplæringen for å møte arbeidslivets kompetansebehov. 

Mens Norge har valgt å forsterke et binært utdanningssystem hvor yrkesfagene styrker sin egenart adskilt fra akademia, er tendensen i Europa et mer integrert utdanningssystem hvor akademisk utdanning og yrkesutdanning i større grad harmoneres. 

Med utgangspunkt i prosjektet til EUs yrkesopplæringssenter CEDEFOP “Changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe”, ønsker Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) sin internasjonale gruppe å se nærmere på dette og andre utviklingstrekk som kan ha relevans for norsk fag- og yrkesopplæring 

Webinaret blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.   

Dette er valgene du har som deltaker:
- Du kan skru av lyd og video
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post 
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger

Hva skjer med opptaket?
- Video og lyd blir en del av opptaket
- Chat blir ikke en del av opptaket
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret
- Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no og slettes etter 12. måneder
- Dikus kommunikajsonsansvarlig har tilgang til opptaket

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. mar. 2021 09:00
Til: 9. mar. 2021 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
margareth.haukas@diku.no
Praktisk informasjon:
Gjør deg klar

Webinaret gjennomføres i Zoom. Last gjerne ned Zoom-klienten på forhånd.

Du kan også delta via nettleser. I så fall anbefaler vi Chrome.

Slik kobler du til

Når du trykker på tilkoblingslenken vil du få spørsmål om å åpne Zoom-programmet, hvis du har det installert. 

Hvis Zoom ikke er installert, kan du trykke på knappen "Having issues with your Zoom Client? Join from Your Browser". Da kan du delta gjennom nettleseren din.