Fagskolekonferansen 2020

Sett av datoene 11. - 12. november
Konferansen blir arrangert i Osloområdet

Mer informasjon kommer.

Påmeldingsfrist:
3. nov. 2020 15:00
Tid:
Fra: 11. nov. 2020 10:00
Til: 12. nov. 2020 15:00
Sted:
Oslo
Spørsmål?
Send en e-post til
margareth.haukas@diku.no