Fagskolekonferansen 2020

Fagskolens evne til omstilling 
– vekst og krisehåndtering

Velkommen til årets digitale konferanse for høyere yrkesfaglig utdanning. 

Last ned programmet her

Lenker til rapporter

Utredning om mulig parallell struktur i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - NOKUT

The changing nature and role of VET in Europe - Cedefop
 

Presentasjoner 11. november

Fagskolenes bidrag i koronakrisen - Nasjonalt fagskoleråd 
Fra stedbasert til nettbasert undervisning på en dag - Fagskolen i Viken 
Fra stedbasert til nettbasert undervisning på en dag - Fagskolen i Viken 
Vurderingspraksis - fra skoleeksamen til hjemmeeksamen - Markom FS 
Vurderingspraksis - Pilotforsøk - Dyrkorn og Skare
Studiobarometeret fagskolestudentundersøkelsen - NOKUT 
Realkompetansevurdering 
NRK rapport - NOKUT - Øystein Lund 
Et internasjonalt blikk på høyere yrkesfaglig utdanning - Cedefop

Presentasjoner 12. november

Erasmus+
Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning
EØS-midlene og fagskoler
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning - del I
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning - del II
Fagområdeakkreditering NOKUT
Fagområdeakkreditering MedLearn

Studentbidrag  

Vi ønsker å vise fram studentenes kompetanse også ut over selve programmet. Norges grønne fagskole – Vea bidrar med nydelige blomster. I tillegg vil interiørstudenter fra Fagskolen Kristiania – avdeling Bergen vise hvordan de ville rigget et studio.

Samarbeid 

I utarbeidelsen av programmet samarbeider vi i Diku med: 

 • Nasjonalt fagskoleråd 
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)  
 • NOKUT  
 • Kompetanse Norge 
 • Forum for fagskoler (FFF) 
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF) 
 • Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) 
 • Voksenopplæringsforbundet / Fleksibel utdanning Norge (FuN) 

Fagskolekonferansen blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra Fagskolekonferansen kommer mange til gode.   

Hva skjer med opptaket? 

 • Video og lyd blir en del av opptaket. 
 • Chat blir ikke en del av opptaket 
 • Opptaket skal brukes til å dele innhold fra Fagskolekonferansen 
 • Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no, og slettes etter 12 måneder. 
 • Dikus kommunikasjonsansvarlig for Fagskolekonferansen har tilgang til opptaket. 

Dette er valgene du har som deltaker: 

 • Du kan skru av lyd og video 
 • Du kan klikke på ditt eget bilde og «more» og gi deg selv et nytt navn for å være anonym 
 • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post i stedet for å stille dem muntlig 
 • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 11. nov. 2020 10:00
Til: 12. nov. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
fagskolekonferansen@diku.no
Praktisk informasjon:
Gjør deg klar

Konferansen gjennomføres i Zoom. Last gjerne ned Zoom-klienten på forhånd.

Du kan også delta via nettleser. I så fall anbefaler vi Chrome.

Slik kobler du til

Når du trykker på tilkoblingslenkene (se nedenfor) vil du få spørsmål om å åpne Zoom-programmet, hvis du har det installert. 

Hvis Zoom ikke er installert, kan du trykke på knappen "Having issues with your Zoom Client? Join from Your Browser". Da kan du delta gjennom nettleseren din.

Plenumssesjoner

Du kobler deg til webinaret ved å trykke på lenken i programmet på denne siden. Lenken legges ut den dagen konferansen starter.

Parallellsesjoner

Du kobler deg til møtet ved å trykke på lenken i møteinnkallingen til sesjonen du er påmeldt.

Sjekk at mikrofonen din er dempet når du logger deg på møtet.