Fagskolekonferansen 2020

Fagskolens evne til omstilling 
– vekst og krisehåndtering

Velkommen til årets konferanse for høyere yrkesfaglig utdanning.

Last ned programmet her

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, har takket ja til å åpne konferansen. Han skal også dele ut utdanningskvalitetsprisen for 2020. 

Konferansen er gratis og foregår digitalt. 

Hvem kan delta?  

Vi henvender oss til alle dere som jobber i eller med høyere yrkesfaglig utdanning. 

Hva skjer på konferansen? 

Vi har satt sammen et veldig spennende program. Målet er å gi deg inspirasjon og påfyll av kunnskap – og muligheter til å bygge nettverk.  

Her er noen smakebiter: 

 • Nettbasert undervisning: Over natten ble undervisningen i fagskolene hel-digital. Hva har vært fordelene, hva er ulempene?
 • Studieplasser: Antall studieplasser vokser nå raskt i fagskolesektoren, men hvordan skal studieplassene fordeles? Hvilke fagområder skal vokse? Og hvilke nye fag skal utvikles? Og hvem er de ulike aktørene?
 • Studiebarometeret – fagskolestudentundersøkelsen: Hvordan vurderer studentene utdanningskvaliteten i koronatiden?
 • Realkompetansevurdering: Hva betyr det for fagskolene?

I tillegg får du lære mer om muligheter for økonomisk støtte til internasjonalt samarbeid. Du får også helt konkrete tips om kunsten å skrive en god søknad om utviklingsmidler. Rapportering og akkreditering er andre temaer vi skal gå nærmere inn på. 

Se hele programmet nedenfor

Praktisk informasjon og påmelding 

Seminaret foregår digitalt og med muligheter for dialog underveis.  

Konferansen består av:  

 • En webinar-del, hvor alle påmeldte deltar i plenum. 
 • Parallelle sesjoner, hvor du selv velger dine favorittsesjoner ved påmelding. Her legger vi opp til aktiv deltakelse underveis. 

Om du ønsker å delta, så melder du deg på via knappen øverst på denne siden. Påmeldingen gjelder for begge dagene, men du velger selv hvor mye du vil delta på.  

Som påmeldt deltaker får du tilsendt unike lenker til de ulike parallelle sesjonene. 

Sosialt også 

Vi er opptatt av at konferansen også blir en sosial møteplass. På onsdagen ønsker vi velkommen til et digitalt kveldsarrangement, med god mat og drikke i de tusen hjem. Her tar vi først en felles samling med underholdning fra fagskolestudenter. Deretter treffes vi i mindre grupper. 

Konferansier  

Ingeborg Marie Østby Laukvik har takket ja til rollen som konferansier. Hun har lang erfaring med fagskoler gjennom sine år i NHO og i Nasjonalt fagskoleråd. I dag er Ingeborg Marie Østby Laukvik daglig leder i Halden Næringsutvikling. 

Studentbidrag  

Vi ønsker å vise fram studentenes kompetanse også ut over selve programmet. Norges grønne fagskole - Vea lager blomster til innledere og dekor til studio Oslo.  I tillegg vil interiørstudenter fra Fagskolen Kristiania dekorere studio Bergen.   

Samarbeid 

I utarbeidelsen av programmet samarbeider vi i Diku med: 

 • Nasjonalt fagskoleråd 
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)  
 • NOKUT  
 • Kompetanse Norge 
 • Forum for fagskoler (FFF) 
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) / Kristne Friskolers Forbund (KFF) 
 • Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) 
 • Voksenopplæringsforbundet / Fleksibel utdanning Norge (FuN) 

Igjen: Velkommen til konferansen! 

Program

Onsdag 11. november

  Bidragsytere
10.00–11.00Plenum
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, deler ut utdanningskvalitetsprisen. Sammen med ONF, Nasjonalt fagskoleråd og Diku åpner ministeren årets fagskolekonferanse.
Diku
KD
Nasjonalt fagskoleråd
Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF)
11.15–12.15Parallellsesjoner
P1 Realkompetansevurdering
P2 Studiebarometeret - fagskoleundersøkelsen
P3 Fra stedbasert til nettbasert undervisning på en dag
P4 Vurderingspraksis
P5 Studieplasser
P1 Kompetanse Norge
P2 Nokut og ONF
P3 Fagskolen i Viken
P4 Markom FS, Fagskolen i Hordaland, Fagskolen i Ålesund
P5 Diku
12.15–12.45Pause 
12.45–13.15Plenum
I webinaret presenterer tilsynsdirektør Øystein Lund, NOKUT, resultater fra mulighetsstudie av parallelle nivåbeskrivelser på nivå 6-8 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). I tillegg vil vi få et internasjonalt blikk på omstilling og fagskolenes plassering i utdanningssystemet av seniorekspert Jens Bjørnåvold, Cedefop.
NOKUT
Cedefop
19.00–20.00Digital festaften 

Torsdag 12. november

  Bidragsytere
10.00–10.20Plenum
Diku ønsker velkommen til dag to av fagskolekonferansen og årets vinner av utdanningskvalitetsprisen presenterer deres bidrag.
Diku
10.20–10.30Pause 
10.30–11.30Parallelle seminar
S1 Erasmus+
S2 Utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning
S3 EØS-midlene og fagskoler
Diku
11.30–12.15Pause 
12.15–13.15Parallelle seminar
S4 Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
S5 Fagområdeakkreditering
S6 Rapportering i høyere yrkesfaglig utdanning
S4 Diku
S5 Nokut
S6 Diku
13.15–13.25Plenum
Avslutning av årets fagskolekonferanse
Diku


 

Fagskolekonferansen blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra Fagskolekonferansen kommer mange til gode.   

Hva skjer med opptaket? 

 • Video og lyd blir en del av opptaket. 
 • Chat blir ikke en del av opptaket 
 • Opptaket skal brukes til å dele innhold fra Fagskolekonferansen 
 • Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no, og slettes etter 12 måneder. 
 • Dikus kommunikasjonsansvarlig for Fagskolekonferansen har tilgang til opptaket. 

Dette er valgene du har som deltaker: 

 • Du kan skru av lyd og video 
 • Du kan klikke på ditt eget bilde og «more» og gi deg selv et nytt navn for å være anonym 
 • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post i stedet for å stille dem muntlig 
 • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger 
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 11. nov. 2020 10:00
Til: 12. nov. 2020 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
margareth.haukas@diku.no
Praktisk informasjon:

Konferansen gjennomføres digitalt. Mer informasjon kommer.

Deltakelse er gratis.