Fagskolekonferansen 2021

Fagfolk for fremtiden – hva nå?  

Høyere yrkesfaglig utdanning er i solid vekst! Hvordan sikre videre utdanningskvalitet - og er vi på rett vei for å dekke fremtidens kompetansebehov? Dette, og mye mer, vil du få mulighet til å diskutere ved å delta på årets konferanse.  

Målet for konferansen er å informere, inspirere, diskutere og treffe andre som er lidenskapelig opptatt av høyere yrkesfaglig utdanning.
Vi sees på Thon Hotel Arena, Lillestrøm. 

Program Fagskolekonferansen 2021

Tirsdag 09. november er det program og foredrag i plenum, onsdag 10. november er det i tillegg fire parallelle sesjoner.
Alle innlegg i plenum blir strømmet.

Tirsdag 09. november - 11.00 - 15.30

Konferansier: Trine Røssevold og Tom Alexander Østensen

Tid Program
11.30-13.00Åpning 
HK-dir ønsker velkommen til årets konferanse for høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). Sammen med HK-dir vil ONF, Nasjonalt fagskoleråd og Kunnskapsdepartementet åpne konferansen.  I tillegg annonseres årets vinner av utdanningskvalitetsprisen.  
13.00-13.45Lunsj
13.45-14.00Kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning
Vekst og kvalitet - muligheter og utfordringer
14.00-14.20Internasjonalisering i høyere yrkesfaglig utdanning
Hvordan kan prosjektmidler gjennom Erasmus+ bidra til kompetanseheving og kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning? HK-dir gir en introduksjon til Erasmus+ og Fagskolen i Viken deler erfaringer med internasjonalisering i kvalitetsutvikling.  
14.20-14.45

Samarbeid om forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning
Hvordan jobber fylkeskommunene for å bidra til dekke kompetansebehovet på høyere yrkesfaglig nivå med utgangspunkt oppdraget de er gitt gjennom lov og andre nasjonale føringer.? 
I denne sesjonen vil du få høre mer om hvordan fylkeskommunene arbeider for å gi tydelige og forutsigbare rammer i forvaltningen av sektoren, og hvordan dette koordineres mellom fylkene.

Deltakerne vil også få høre om fylkeskommunenes samspill med fagskolene og med arbeidslivet gjennom ulike samarbeidsfora. 

Sigrun Bergseth fra Viken fylkeskommune og Ståle Ertzgaard fra Trøndelag fylkeskommune deler erfaringer fra forvaltning av og samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning i sine fylkeskommuner.

14.45-15.00Kaffepause
15.00-15.15www.utdanning.no
Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet. I denne sesjonen vil Linn Sollied Madsen informere om innholdet på utdanning.no og hva det betyr å være en partnerskole.  
Linn Sollied Madsen, utdanning.no
15.15-15.30Vinneren av utdanningskvalitetsprisen presenterer 
15.30-15.45Tidligere studenter fra den internasjonale moteskolen Esmod presenterer sine avgangskolleksjoner Avslutning dag 1 

 

19.00-21.00Middag i restauranten - Thon Hotel Arena
Forrett: Serranoskinke med artisjokk, oliven, sherrytomater, balsamico og ruccola
Hovedrett: Bakt torsk med grillet aubergine, søtpotetpure med kokos og misosaus
Dessert: Mangopannacotta med kokoscoulis

Onsdag 10. november - 09.00 - 14.00

Konferansier: Else Kathrine Nesmoen

TidProgram
09.00-10.00Bli bedre kjent med fagrådene
Knut Erik Beyer-Arnesen, nestleder i Nasjonalt fagskoleråd, presenterer nytt fra rådet. Deretter vil vi få en presentasjon av fagrådenes rolle ved Gry Ulvedalen, leder for Nasjonalt fagråd for helse- og oppvekstfag og Ola Smaakasin, leder for nasjonalt fagråd for tekniske fag. Avslutningsvis inviterer vi til minglehalvtime hvor du møter representanter fra de ulike fagrådene.
 
10.00-10.15Pause
10.15-11.00Systematisk kvalitetsutvikling på nett
Tilstandsrapporten viser at nesten halvparten av all undervisninga i høgare yrkesfagleg utdanning er heilt eller delvis nettbasert. Korleis kan vi sikre at denne undervisninga held god kvalitet, og korleis kan vi sikre at ho er like tilgjengeleg for alle? Fagskular, universitet og høgskular er gjennom lovverket forplikta til å sikre universell utforming av det digitale læringsmiljøet. For å gjennomføre og konkretisere politikk og tiltak ved institusjonane trengs støtte for felles læring. Denne sesjonen vil sjå nærmare på korleis ein kan jobbe systematisk med utvikling av kvalitet i undervisninga. Vi vil sjå på kor godt rusta institusjonane er til å tilby god og allment tilgjengeleg nettbasert undervisning og kva dei kan gjere for å sikre og heve kvaliteten.
11.00-11.15Pause
 Fire parallelle sesjoner (parallelle sesjoner blir ikke strømmet)
11.15-12.15

1.Kvalitet i studieplanarbeidet
Sentralt i høyere yrkesfaglig utdanning er kravet om at utdanningen skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet. I denne sesjonen ser vi nærmere på hvordan fagskolene arbeider systematisk med utvikling av studieplaner og hvordan arbeidslivet involveres for å dekke fremtidens kompetansebehov.

Sesjonen innledes med temaet:
Hvordan jobbe systematisk med å utvikle læringsutbyttebeskrivelser?
Fagskolen Kristiania v/Eigil Norén 

Videre lærer vi mer om hvordan Fagskolen Oslo bruker den nye metodikken «balansekunst» for å beskrive relevant kompetansebehov i arbeidslivet. Vi får innblikk i utviklingen av nytt studium for bransjen sceneteknisk produksjon. Et samarbeid mellom Virke, Creo og Fagskolen Oslo.
Fagskolen Oslo v/Anne K. Eggen Lervik og Tormod Skjerve, Balansekunstner.

11.15-12.15

2.Hvordan få mest mulig ut av den digitale markedsføringen? 
Slik blir du synlig og skaper engasjement med relevant innhold for målgruppene.  Hvordan best jobbe målrettet i digitale kanaler?

I 2020 gjennomførte Nasjonalt Fagskoleråd en nasjonal omdømmekampanje i sosiale kanaler. I løpet av workshopen viser kommunikasjonsbyrået Redink hvordan man kan jobbe videre på det grunnlaget som ble lagt i kampanjen, men også hvordan man kan jobbe selvstendig som Fagskole i digitale kanaler for å oppnå synlighet, treffe målgruppene og rekruttere studenter til høyere yrkesfaglig utdanning. Hva vil det si å jobbe med innhold som always on og hero-uttak? Hvordan måle at innholdet ditt virker?  
Disse og flere spørsmål vil Redink svare på i løpet av denne timen. 

11.15-12.15

3.Utviklingsmidler i høyere yrkesfaglig utdanning
I denne sesjonen ønsker HK-dir å vise hvilke typer prosjekter som kan få tilsagn og hvilke krav som stilles til søknaden. Det vil bli gitt eksempler fra pågående prosjekt.

HK-dir, Karin Brennholm og Øyvind Røthe

11.15-12.15

4.Fagområdeakkreditering – økt fokus på samarbeid med yrkesfeltet
Fjorårets sesjon om fagområdeakkreditering så på regelverk og fagskolers erfaringer med søknadsprosessen. I år beveger vi oss videre og får høre mer fra NOKUT om hva som kjennetegner fagskoler med fagområdeakkreditering. Vi vil også bli kjent med en Fagskolen Innlandet som forteller om hvorfor de søkte og hva som var de strategiske vurderingene bak. Ett av kravene for å få akkreditert et fagområde er et godt og tett samarbeid med yrkesfeltet – hvordan løser fagskolen dette? Vi får også høre erfaringene fra sakkyndig som selv jobber i fagskolesektoren. Hva lærer man av å være med i en slik prosess? Hvordan vurderte de sakkyndige kravet om samarbeid med yrkesfeltet?     

Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt og Roy Jakobsen
AOF Fagskolen, Cathrine Westmork
NOKUT, Hege Brodahl og Frøydis Maurtvedt

12.15-12.30Pause
12.30-12.50

Status og forventninger fra HYU-studentene
Hva mener studentene er viktig i utviklingen av fagskolesektoren? Hvilke forventninger har ONF til politikk, kvalitet og studentmedvirkning?

ONF, Henning Skau 

12.50-13.00Takk for nå, god lunsj og velkommen til Fagskolekonferansen 2022
13.00-14.00

Lunsj

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. nov. 2021 11:30
Til: 10. nov. 2021 14:30
Spørsmål?
Send en e-post til
fagskolekonferansen@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Deltakerne er selv ansvarlig for booking og betaling av overnatting. 

Vil du overnatte på Thon Arena? Bestill før 28. sept.
Bookingkode: 091121HK-dir

Kontaktinfo for bestilling: 
Tlf: 66936000
Mail: arena@olavthon.no 

Deltakeravgift
0,- kr

Sikkerhet hos HK-dir
HK-dir følger gjeldende smittevernsregler. 
Det samme gjør vår samarbeidspartner.
Her kan du lese mer om smittevern hos Thon Hotel Arena