Fagskolekonferansen 2021

Deltar du digitalt? 

Følg konferansen live her: Fagskolekonferansen 10.november

Fagfolk for fremtiden – hva nå?  

Høyere yrkesfaglig utdanning er i solid vekst! Hvordan sikre videre utdanningskvalitet - og er vi på rett vei for å dekke fremtidens kompetansebehov? Dette, og mye mer, vil du få mulighet til å diskutere ved å delta på årets konferanse. 

Presentasjoner 09. november

Nasjonalt fagskoleråd og ONF
En velgjort vei 
Kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning
Internasjonalisering i høyere yrkesfaglig utdanning
Samarbeid om forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning 
Utdanning.no 
Vinneren av utdanningskvalitetsprisen presenterer

Presentasjoner 10. november (lenke kommer)

Nytt fra Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonale fagråd i høyere yrkesfaglig utvikling
Systematisk kvalitetsutvikling på nett 
Slik blir fremtiden! (Om vi får bestemme)

Parallelle sesjoner:
Sesjon 1 - Kvalitet i studieplanarbeidet
Sesjon 2 - Hvordan få mest mulig ut av den digitale markedsføringen? 
Sesjon 3 -Utviklingsmidler i høyere yrkesfaglig utdanning - Vea
Sesjon 3 -Utviklingsmidler i høyere yrkesfaglig utdanning - HK-dir
Sesjon 4 - Fagområdeakkreditering – økt fokus på samarbeid med yrkesfeltet - AOF
Sesjon 4 - Fagområdeakkreditering - økt fokus på samarbeid med yrkesfeltet - Fagskolen Innlandet

Digital markedsføring 
Klikk her for å finne kampanjemateriell: Dropbox
Klikk her for å følge med på bruk av sosiale medier: Ipsos

Program Fagskolekonferansen 2021

Alle innlegg i plenum blir strømmet.

Tirsdag 9. november - 10.30 - 15.45

Konferansier: Trine Røssevold og Tom Alexander Østensen

Tid Program
10.30-11.30Registrering 
11.30-12.40Åpning 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ønsker velkommen til årets konferanse for høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). Sammen med HK-dir vil Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Nasjonalt fagskoleråd og Kunnskapsdepartementet åpne konferansen.  I tillegg annonseres årets vinner av utdanningskvalitetsprisen.  
12.40-13.00

“En velgjort vei” - med yrkesfeltet og studenten i fokus
I løpet av et studieår blir studentene i digital markedsføring ved Noroff eksponert for mer enn 100 bedrifter, og flesteparten av studentene går direkte ut i arbeid uten ytterligere opplæringstiltak.  Hvordan er det mulig? 

Karriere betyr, i sin opprinnelige forstand, “en velgjort vei”. I denne sesjonen forteller fagansvarlig, studenter og bransjeparter om hvordan de gjør veien mellom studiet og arbeidslivet velgjort.
Fagansvarlig Noroff, Ida Serneberg 
Studenter, Markus Madsen og Kine Rønning
Tidligere student Lotte Skallerud
Bransjepartner Fourth Wave, Axel Holene

13.00-13.45Lunsj
13.45-14.05Kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning
Vekst og kvalitet - muligheter og utfordringer
Fagskolen i Viken, Josefine Viktoria Daniels
14.05-14.25Internasjonalisering i høyere yrkesfaglig utdanning
Hvordan kan prosjektmidler gjennom Erasmus+ bidra til kompetanseheving og kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning? Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gir en introduksjon til Erasmus+, og Fagskolen i Viken deler erfaringer med internasjonalisering i kvalitetsutvikling.  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Ole Johan Berge
Fagskolen i Viken, Tommy Hvidsten
14.25-14.55

Samarbeid om forvaltning av høyere yrkesfaglig utdanning
Hvordan jobber fylkeskommunene for å bidra til dekke kompetansebehovet på høyere yrkesfaglig nivå med utgangspunkt i oppdraget de er gitt gjennom lov og andre nasjonale føringer? 

I denne sesjonen får du høre mer om hvordan fylkeskommunene arbeider for å gi tydelige og forutsigbare rammer i forvaltningen av sektoren, og hvordan dette koordineres mellom fylkene.

Deltakerne vil også få høre om fylkeskommunenes ulike former for samspill med fagskolene og arbeidslivet. 

Sigrun Bergseth fra Viken fylkeskommune og Ståle Ertzgaard fra Trøndelag fylkeskommune deler erfaringer fra forvaltning av og samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning i sine fylkeskommuner.

14.55-15.10Kaffepause
15.10-15.25Utdanning.no
Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet. I denne sesjonen vil Linn Sollied Madsen informere om innholdet på utdanning.no og hva det betyr å være en partnerskole.  

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - Utdanning.no, Linn Sollied Madsen
15.25-15.40Vinneren av utdanningskvalitetsprisen presenterer 
15.40-16.00Tidligere studenter fra den internasjonale moteskolen Esmod presenterer sine avgangskolleksjoner 

 

19.00-21.00Middag i restauranten - Thon Hotel Arena
Forrett: Mozzarella med konfiterte tomater nøtte-crumble og ruccola
Hovedrett: Urtebakt lammeskank med ertepuré tilsmakt med mynte, gulrot, potetterrin, og grønnpepper-saus
Dessert: Mangopannacotta med kokoscoulis

Onsdag 10. november - 09.00 - 14.00

Konferansier: Else Kathrine Nesmoen

TidProgram
08.30-09.00Registrering dag 2
09.00-09.05Åpning dag 2  
09.05-09.20Nytt fra Nasjonalt fagskoleråd
Knut Erik Beyer-Arnesen, nestleder i Nasjonalt fagskoleråd, presenterer nytt fra rådet.
09.20-09.30Nasjonale fagråd i høyere yrkesfaglig utvikling 
Gry Ulvedalen, leder for Nasjonalt fagråd for helse- og oppvekstfag og Ola Smaakasin, leder for nasjonalt fagråd for tekniske fag presenterer fagrådenes rolle. 
09.30-10.00Minglehalvtimen - bli bedre kjent med fagrådene
10.00-10.15Pause
10.15-11.00Systematisk kvalitetsutvikling på nett
Tilstandsrapporten viser at nesten halvparten av all undervisninga i høgare yrkesfagleg utdanning er heilt eller delvis nettbasert. Korleis kan vi sikre at denne undervisninga held god kvalitet, og korleis kan vi sikre at ho er like tilgjengeleg for alle? Fagskular, universitet og høgskular er gjennom lovverket forplikta til å sikre universell utforming av det digitale læringsmiljøet. For å gjennomføre og konkretisere politikk og tiltak ved institusjonane trengs støtte for felles læring. Denne sesjonen vil sjå nærmare på korleis ein kan jobbe systematisk med utvikling av kvalitet i undervisninga. Vi vil sjå på kor godt rusta institusjonane er til å tilby god og allment tilgjengeleg nettbasert undervisning og kva dei kan gjere for å sikre og heve kvaliteten.
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Martin Paulsen og Kjetil Knarlag
Fagskolen Innlandet, Anne Jørgensen Rørvik
Fagskolen Aldring og helse, Signe Baksaas Gjelstad
11.00-11.15Pause
 Fire parallelle sesjoner (parallelle sesjoner blir ikke strømmet)
11.15-12.15

1.Kvalitet i studieplanarbeidet
Sentralt i høyere yrkesfaglig utdanning er kravet om at utdanningen skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet. I denne sesjonen ser vi nærmere på hvordan fagskolene arbeider systematisk med utvikling av studieplaner og hvordan arbeidslivet involveres for å dekke fremtidens kompetansebehov.

Sesjonen innledes med temaet:
Hvordan jobbe systematisk med å utvikle læringsutbyttebeskrivelser?
Fagskolen Kristiania, Eigil Norén 

Videre lærer vi mer om hvordan Fagskolen Oslo bruker den nye metodikken «balansekunst» for å beskrive relevant kompetansebehov i arbeidslivet. Vi får innblikk i utviklingen av nytt studium for bransjen sceneteknisk produksjon. Et samarbeid mellom Virke, Creo og Fagskolen Oslo.
Fagskolen Oslo, Anne K. Eggen Lervik og Tormod Skjerve

11.15-12.15

2.Hvordan få mest mulig ut av den digitale markedsføringen? 
Slik blir du synlig og skaper engasjement med relevant innhold for målgruppene.  Hvordan best jobbe målrettet i digitale kanaler?

I 2020 gjennomførte Nasjonalt Fagskoleråd en nasjonal omdømmekampanje i sosiale kanaler. I løpet av workshopen viser kommunikasjonsbyrået Redink hvordan man kan jobbe videre på det grunnlaget som ble lagt i kampanjen, men også hvordan man kan jobbe selvstendig som Fagskole i digitale kanaler for å oppnå synlighet, treffe målgruppene og rekruttere studenter til høyere yrkesfaglig utdanning. Hva vil det si å jobbe med innhold som always on og hero-uttak? Hvordan måle at innholdet ditt virker?  
Disse og flere spørsmål vil Redink svare på i løpet av denne timen. 

11.15-12.15

3.Utviklingsmidler i høyere yrkesfaglig utdanning
I denne sesjonen ønsker HK-dir å vise hvilke typer prosjekter som kan få tilsagn og hvilke krav som stilles til søknaden. Det vil bli gitt eksempler fra pågående prosjekt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Karin Brennholm og Øyvind Røthe
Norges grønne fagskole - Vea, Anne Stine Solberg

11.15-12.15

4.Fagområdeakkreditering – økt fokus på samarbeid med yrkesfeltet
Fjorårets sesjon om fagområdeakkreditering så på regelverk og fagskolers erfaringer med søknadsprosessen. I år beveger vi oss videre og får høre mer fra NOKUT om hva som kjennetegner fagskoler med fagområdeakkreditering. Vi vil også bli kjent med en Fagskolen Innlandet som forteller om hvorfor de søkte og hva som var de strategiske vurderingene bak. Ett av kravene for å få akkreditert et fagområde er et godt og tett samarbeid med yrkesfeltet – hvordan løser fagskolen dette? Vi får også høre erfaringene fra sakkyndig som selv jobber i fagskolesektoren. Hva lærer man av å være med i en slik prosess? Hvordan vurderte de sakkyndige kravet om samarbeid med yrkesfeltet?     

Fagskolen Innlandet, Line Narvesen Jørgentvedt og Roy Jakobsen
AOF Fagskolen, Cathrine Westmork
NOKUT, Hege Brodahl 
HK-dir, Carl Endre Espeland

12.15-12.30Pause
12.30-12.50

Slik blir fremtiden! (Om vi får bestemme)
Hva mener studentene er viktig i utviklingen av fagskolesektoren? Hvilke forventninger har ONF til politikk, kvalitet og studentmedvirkning?

ONF, Henning Skau og Thea Tuset

12.50-13.00Takk for nå, god lunsj og velkommen til Fagskolekonferansen 2022
13.00-14.00

Lunsj

 

Informasjon vedrørende Korona og smittevern

Myndighetene har per i dag opphevet de fleste smittevernstiltakene. Fortsatt ønsker vi at alle som kommer skal kjenne seg trygge. Følg FHIs gjeldende smittevernsregler og hvis du blir syk - hold deg hjemme. Ta kontakt med oss for å endre påmeldingen til digital deltakelse.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. nov. 2021 11:30
Til: 10. nov. 2021 14:30
Spørsmål?
Send en e-post til
fagskolekonferansen@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Deltakerne er selv ansvarlig for booking og betaling av overnatting. 

Vil du overnatte på Thon Arena? Bestill før 28. sept.
Bookingkode: 091121HK-dir

Kontaktinfo for bestilling: 
Tlf: 66936000
Mail: arena@olavthon.no 

Deltakeravgift
0,- kr

Sikkerhet hos HK-dir
HK-dir følger gjeldende smittevernsregler. 
Det samme gjør vår samarbeidspartner.
Her kan du lese mer om smittevern hos Thon Hotel Arena