Frokostmøte: Internasjonale studenter i Norge

Hvordan kan internasjonale studenter bidra til å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning? 

Last ned programmet her

Opptak fra frokostmøte: International Students in Norway

 

Spørsmålet over er startpunktet for dette frokostmøtet på NTNU i Trondheim, hvor Diku presenterer rapporten International Students in Norway. 

Mer enn 5000 personer har gitt tilbakemeldinger på sine erfaringer som internasjonal student i Norge, og funn i undersøkelsen  viser at de er generelt fornøyd med studieoppholdet.  Svarene i undersøkelsen tyder likevel på at det er rom for forbedring. Denne innsikten kan hjelpe norske utdanningsinstitusjoner i arbeidet med å forbedre kvaliteten på studieprogrammene. Faglig og sosial samhandling mellom internasjonale og norske studenter forblir en forutsetning for å lykkes med dette.

Diku presenterer nøkkelfunn i rapporten, etterfulgt av samtaler med faglig ansatte ved NTNU, samt norske og internasjonale studentrepresentanter. 

Arrangementet blir gjennomført på engelsk og strømmes i Dikus kanaler. Påmeldingen under gjelder de som ønsker å være til stede på arrangementet på NTNU. Det er ikke nødvendig med påmelding for å følge det strømmede arrangementet.

 

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. nov. 2019 08:00
Til: 15. nov. 2019 09:30
Spørsmål?
Send en e-post til
kjersti.jastad@diku.no
Praktisk informasjon:

Rom 329, Hovedbygningen