Gjør det!-seminar for prosjektledere og deres partnere i Tyskland

Skal du søke om midler til et Gjør Det!-prosjekt i 2019? Da ber vi deg holde av 15.-17. oktober 2019 til et Gjør det!-seminar for prosjektledere og deres partnere i Tyskland.

Seminaret skal holdes i vakre Ålesund, og vil starte om ettermiddagen med en middag og avsluttes siste dag rundt lunsj. Program vil bli sendt ut med en formell invitasjon i løpet av sommeren.

Diku dekker seminaret for én deltaker fra hver institusjon. Reisen må hver deltaker dekke selv.

Vi vil også invitere noen institusjoner fra Norge og Tyskland som per i dag ikke er aktive i internasjonaliseringsarbeid. For å få dette til kommer vi til å samarbeide med det tyske nasjonalkontoret for Erasmus+.

Sett av datoen! Denne siden vil oppdateres med mer informasjon og påmeldingslenke.
 

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 15. okt. 2019 12:00
Til: 17. okt. 2019 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til
sissel.havstein@diku.no