Globalt samarbeid – Bedre utdanning hjemme og ute?

Mange norske fagfolk velger å legge betydelig arbeid ned i utdanningssamarbeid i områder med svakere utviklete utdanningsinstitusjoner med færre økonomiske ressurser. I dette webinaret vil vi belyse hvorfor denne typen samarbeid er viktig for utdanning i Norge og ute, samt diskutere hva slikt samarbeid betyr for utviklingen av mer bærekraftig utdanning i Norge.  Webinaret er en del av Day Zero av Bærekraftskonferansen arrangert av Universitetet i Bergen. 

Hovedlinjen i norsk kunnskapspolitikk går i retning av at kvalitetsutvikling i høyere utdanning foregår gjennom samarbeid med høytrangerte og prestisjetunge universiteter og oppfordrer institusjonene til å utvikle samarbeid der Norge har spesifikke økonomiske og politiske interesser. 

Mange norske fagfolk velger imidlertid å legge betydelig arbeid og krefter ned i utdanningssamarbeid i områder med svakere utviklete utdanningsinstitusjoner og med færre økonomiske ressurser. Eurasiaprogrammet og NORPART finansierer slike samarbeid, og disse programmene er nylig evaluert. Funnene fra disse evalueringene viser at innsatsen fra disse samarbeidene har stor betydning for utviklingen av høyere utdanning i det globale sør og i øst. Utdanningen i Norge endres og utvikles også gjennom disse samarbeidene. Denne panelsesjonen innledes med en diskusjon mellom tre prosjektledere med finansiering fra NORPART og Eurasiaprogrammet. Hugo de Boer (UiO), Stina Torjesen (UiA) og Dhayalan Velauthapillai (HVL) vil belyse hvordan og hvorfor deres samarbeid er viktig for utviklingen av utdanning og fag ute og hjemme og diskutere hvilken rolle samarbeidene kan spille for bærekraftig utvikling.  

Denne samtalen leder opp til en paneldebatt mellom Åse Gornitzka (Viserektor for forskning og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo), Solve Sæbø (Prorektor for utdanning ved NMBU), Bård Vegar Solhjell (Direktør i Norad) og Joakim Bakke (Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartmentet). Disse skal blant annet diskutere hva «god utdanning» innebærer i et bærekraftperspektiv både internasjonalt og for norsk utdanning, hva utdanningssamarbeid med det globale sør kan bety for utvikling av kompetanse og ferdigheter for bærekraftig utvikling og hvorvidt slike samarbeid kan benyttes mer strategisk for å nå FNs bærekraftmål.

 

Webinaret er en del av Day Zero av Bærekraftskonferansen arrangert av Universitetet i Bergen. 

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 10. feb. 2021 15:30
Til: 10. feb. 2021 17:00
Spørsmål?
Send en e-post til
eurasia@diku.no