Hva er egentlig en mentorordning, og hvordan kan en slik ordning se ut i praksis?

Velkommen til det andre webinaret i Dikus webinarrekke om mentorordninger! 

Universiteter og høyskoler etablerer mentorordninger for å øke studentenes trivsel, tilrettelegge for god læring og gjennomføring av studiene. Opprettelse av slike ordninger reiser en rekke praktiske og faglige spørsmål, som tas opp i Dikus webinarrekke. Målet med webinarene er å støtte arbeidet med utvikling av mentorordninger ved høyskoler og universiteter gjennom beste praksis-eksempler, dialog og erfaringsutveksling. 

Hva er egentlig en mentorordning, og hvordan kan en slik ordning se ut i praksis? Det andre webinaret i Dikus webinarrekke gir et innblikk hvordan UiB arbeider med å opprette og drifte mentorordninger, og hvilke erfaringer de har gjort seg.

Vi har invitert Mia Milde som er fast ansatt som ansvarlig person for å koordinere og drifte mentorordninger ved UiB. Hun kommer for å snakke om hvordan en mentorordning ser ut i praksis på UiB. Hvilken opplæring får mentorene, hvilke erfaringer har universitetet gjort seg og hva er potensialet i en mentorordning?

Deretter åpnes det for spørsmål, diskusjoner og erfaringsdeling i plenum.
 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. nov. 2020 15:00
Til: 26. nov. 2020 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
nataskja-elena.lie@diku.no
Praktisk informasjon: