Hva kan EØS-midlene tilby norsk høyere utdanning?

Ønsker du informasjon om hvilke muligheter som finnes for utdanningssamarbeid gjennom EØS-midlene? Bli med på webinaret 19. januar 2021 og lær om hvordan du kan bli med i et EØS-finansiert prosjekt. 

EØS-midlene muliggjør økt utdanningssamarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og andre relevante aktører i Norge og samarbeidsland i Sentral- og Sør-Europa.  Det lyses ut midler fra en rekke land på slutten av 2020 og i løpet av første halvår 2021. 

I løpet av webinaret vil du få en innføring i hvilke type aktiviteter det gis støtte til, generell informasjon om utlysingene i samarbeidslandene og hvordan du skal gå frem for å bli med i et EØS-finansiert prosjekt.  

Det vil også bli delt gode eksempler og erfaringer fra en norsk prosjektpartner. Til slutt vil det bli rom for diskusjon og spørsmål. Vi setter stor pris på å få spørsmål inn på forhånd i påmeldingsskjema slik at vi kan gi dere gode svar.  

Du kan lese mer om utdanningssamarbeid i EØS-midlene på Diku sine sider her. 

Tentativt program:

  • Om EØS-midlene 
  • Hvordan bli involvert 
  • Prosjekttyper og aktiviteter 
  • Åpne utlysninger i 2021 
  • Prosjekt eksempler og erfaringer fra en norsk prosjekt partner 
  • Spørsmål og svar 

Hvem kan delta?  

Webinaret er spesielt rettet mot norske høyere utdanningsinstitusjoner som har interesse for eller ønsker å etablere samarbeid med et eller flere av samarbeidslandene. Land som har aktive utlysninger eller lyser ut midler med søknadsfrist i 2021 er: Kroatia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia. 

Webinaret blir tatt opp! 

Webinaret vil bli tatt opp og publisert på Diku sin nettside - du kan se webinaret her. 

Deltakere vil ved påkobling bli bedt om å samtykke til at det gjøres opptak. Vi spesifiserer at opptakene ikke vil identifisere deltakere, og at det kun er lyd og bilde fra fremvisningen som vil bli lagret. Deltakere som ikke ønsker å delta på et webinar som tas opp anbefales å heller se opptaket på Diku sin nettside i etterkant 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 19. jan. 2021 10:00
Til: 19. jan. 2021 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
eeanorwaygrants@diku.no
Praktisk informasjon:

Webinaret vil bli tatt opp og blir tilgjengelig her i etterkant.