Informasjonsmøte for Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning

Diku inviterer til nominasjon til utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2020, og arrangerer i den forbindelse et informasjonsmøte.

Opptak av informasjonsmøtet

Informasjonsmøte vil gi detaljer om årets nominasjonsrunde og elektronisk nominering.

Informasjonsmøte arrangeres i Zoom.

Formålet med utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere yrkesfaglig utdanning. Prisen skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Utdanningskvalitetsprisen for 2020 er på én million kroner. Prisen tildeles ett tiltak og kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Nominasjonsfrist: 19. september 2020 kl. 15.00.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 12. jun. 2020 09:00
Til: 12. jun. 2020 10:00
Spørsmål?
Send en e-post til
margareth.haukas@diku.no