Informasjonsmøte om videregående i Frankrike

Hvordan er det å gå på videregående skole i Frankrike? Hvem kan søke og er det nødvendig å kunne fransk?

Video av informasjonsmøtet

 

 

Dette er noen av spørsmålene du vil få svar på i dette informasjonsmøtet som du kan følge via Facebook Live. Tidligere har Diku invitert til fysiske møter i utvalgte byer hvor vi har informert om ulike muligheter for videregående i Frankrike. I år prøver vi en live-variant i håp om at flere skal få mulighet til å følge møtet, uavhengig av hvor i Norge de måtte befinne seg.

Norge har en spesiell avtale med Frankrike som gjør at norske ungdommer kan ta hele videregående på en fransk skole i Rouen, Bayeux eller Lyon. Diku vil hovedsakelig fortelle om denne ordningen i møtet og snakke med ungdommer som nylig har avsluttet treårig skolegang i disse byene, slik at de kan dele sine erfaringer og svare på spørsmål. Søknadsfrist for opptak i 2020 er 10. mars.

Vi vil også fortelle om muligheter for å ta deler av videregående i Frankrike, som Institut français sitt ettårige program for VG1. Det er også mulig å ta kun VG2 i utlandet gjennom et samarbeidsprogram eller en utvekslingsorganisasjon. Et annet alternativ er en treårig kokkelinje gjennom Institut français sine avtaler med franske kokkeskoler.

Informasjonsmøtet kan følges fra Diku eller Utdanning i Verdens facebook-sider, og vil ligge tilgjengelig der og på Youtube i etterkant.

Målgruppene for møtet er ungdommer i siste år av ungdomsskolen og VG1, skolerådgivere, lærere og veiledere i grunnskolen, samt foreldre til ungdommer som er interessert i å vite mer om ordningen.

Se utdanningiverden.no for mer informasjon om videregående skole i Frankrike.

Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist
Tid:
Fra: 19. feb. 2020 15:00
Til: 19. feb. 2020 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
nina.handing@diku.no