Informasjonswebinar: Erasmus+ samarbeidspartnerskap

Vi inviterer til informasjonswebinar om muligheter i Erasmus+ samarbeidspartnerskap (KA220).

Zoom-lenke til webinaret.

I dette webinaret deler vi informasjon om samarbeidspartnerskap og hvilke muligheter som finnes i tiltaket i søknadsåret 2023. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål. 

I webinaret vil vi kort gå gjennom følgende informasjonsmoduler:

  • Prosjektetablering
  • Finansiering
  • Søknadsprosess 

I etterkant av webinaret publiseres modulene, og detaljert informasjon blir lagt ut på våre nettsider. 

Samarbeidspartnerskap

Målet med samarbeidspartnerskap er å utveksle erfaringer, utvikle samarbeidsnettverk og øke kvaliteten og relevansen til ulike utdanningstilbud gjennom internasjonalisering. Tiltaket støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter. Partnerskapet skal utvikle ny kunnskap som kan deles, overføres og spres til mange aktører på ulike nivå.

Alle utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å gjennomføre et internasjonalt to- eller treårig prosjekt for å utveksle erfaringer og utvikle nyskapende praksis og pedagogisk metode kan delta i et samarbeidspartnerskap, enten som koordinator for prosjektet eller som partner. 

Les mer om samarbeidspartnerskap

Hvem kan delta på webinaret?

Arrangementet er åpent for alle, både erfarne og uerfarne i alle sektorer, som er interessert i å søke midler til partnerskap med europeiske utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og virksomheter knyttet til utdanningsformål – enten som koordinator eller partner for prosjektet. 

Delta også på søknadsskrivingswebinar 16. februar

Torsdag 16. februar kl. 14-15 arrangerer HK-dir et søknadsskrivingswebinar for samarbeidspartnerskap. Her går vi gjennom søknadsskjemaet og gi en innføring i hva en god søknad bør inneholde. Det er også åpent for å stille spørsmål. 
Mer informasjon om og påmelding til dette arrangementet kommer. 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 26. jan. 2023 14:00
Til: 26. jan. 2023 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no
Praktisk informasjon: