Informasjonswebinar om Erasmus+ Samarbeidspartnerskap og Småskalapartnerskap (KA2) i 2021

Diku inviterer til digitalt informasjonsmøte om muligheter i ny Erasmus+-programperiode (2021-2027) for tiltakene Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap (tidligere Strategiske partnerskap). 

I dette webinaret deler Diku informasjon om Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap, og hvilke muligheter som finnes i tiltakene i søknadsåret 2021.

 

Nytt tiltak: Småskalapartnerskap 

Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektene varer 6-24 måneder, krever kun to samarbeidspartnere og har enklere administrative retningslinjer. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor utdanning. Tiltaket retter seg mot samtlige sektorer med unntak av høyere utdanning: 

  • Grunnskole og barnehage 
  • Videregående opplæring – studiespesialiserende 
  • Videregående opplæring – fag og -yrkesopplæring 
  • Voksnes læring 
  • Kommunal sektor 
  • Frivillig sektor 
  • Kompetanseutvikling 
  • Alle offentlige, frivillige og private organisasjoner som jobber med sport 

Småskalapartnerskap skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonenes premisser.

Strategiske partnerskap blir til Samarbeidspartnerskap

Det blir mulig for alle organisasjoner  å danne små, mellomstore og store partnerskap. Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen vil fortsatt være å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging. Sammenliknet med småskala partnerskap, er samarbeidspartnerskapene større og vil ha et økt fokus på mål- og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling.

I forlengelsen av dette informasjonsmøtet arrangerer Diku også et søkerwebinar for de to nye tiltakene 21. april 2021. På søkerwebinaret vil vi gå gjennom søknadsskjemaet for Småskala partnerskap og Samarbeidspartnerskap, samt gi en innføring i hva en god søknad bør inneholde. Mer informasjon om søkerwebinaret finner du her.  

Webinaret inneholder: 

  • Diku gir informasjon om muligheter innen Småskala partnerskap og Samarbeidspartnerskap i 2021 
  • Prosjekteksempler og inspirasjon til å søke 

Detaljert program:

11:00-11:20 

Velkommen og introduksjon til felles prioriteringer 

11:20-11:50 

Introduksjon til småskalapartnerskap 

11:50-12:30 

Introduksjon til Samarbeidspartnerskap 

 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål gjennom Q&A. 

Hvem kan delta?

Arrangementet er åpent for alle, både erfarne og uerfarne i alle sektorer, som er interessert i å søke midler til partnerskap med europeiske utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og virksomheter knyttet til utdanningsformål – enten som koordinator for prosjektet eller som partner. 

Webinaret blir tatt opp!

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at Diku skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.  

Dette er valgene du har som deltaker: 
- Du kan skru av lyd og video 
- Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym 
- Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post  
- Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger 

Hva skjer med opptaket? 
- Video og lyd blir en del av opptaket 
- Chat blir ikke en del av opptaket 
- Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret 
- Opptaket blir lagret og delt via www.diku.no og slettes etter 12 måneder 
- Dikus kommunikasjonsansvarlig har tilgang til opptaket 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. apr. 2021 11:00
Til: 14. apr. 2021 12:30
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@diku.no
Praktisk informasjon:

Webinaret tas opp 

Gjør deg klar 

Webinaret gjennomføres i Zoom. Last gjerne ned Zoom-klienten på forhånd

Du kan også delta via nettleser. I så fall anbefaler vi Chrome. 

Slik kobler du til 

Når du trykker på tilkoblingslenken vil du få spørsmål om å åpne Zoom-programmet, hvis du har det installert.  

Hvis Zoom ikke er installert, kan du trykke på knappen "Having issues with your Zoom Client? Join from Your Browser". Da kan du delta gjennom nettleseren din.