Informasjonswebinar om Erasmus+ Samarbeidspartnerskap og Småskalapartnerskap (KA2) i 2022

Direktoratet inviterer til digitalt informasjonsmøte om muligheter i Erasmus+ for tiltakene Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap (tidligere Strategiske partnerskap).

Se opptak av webinaret:

I dette webinaret deler vi informasjon om Småskalapartnerskap og Samarbeidspartnerskap, og hvilke muligheter som finnes i tiltakene i søknadsåret 2022. 

Småskalapartnerskap 

Småskalapartnerskap er kortere prosjekter for utveksling av god praksis og nettverksbygging. Prosjektene varer 6-24 måneder, krever kun to samarbeidspartnere og har enklere administrative retningslinjer. Disse prosjektene egner seg derfor spesielt for nye søkere som vil prøve ut europeisk samarbeid innenfor utdanning. Tiltaket retter seg mot samtlige sektorer med unntak av høyere utdanning: 
Grunnskole og barnehage 

 • Grunnskole og barnehage 
 • Videregående opplæring – studiespesialiserende 
 • Videregående opplæring – fag og -yrkesopplæring
 • Voksnes læring 
 • Kommunal sektor 
 • Frivillig sektor 
 • Kompetanseutvikling 
 • Alle offentlige, frivillige og private organisasjoner som jobber med sport 

Småskalapartnerskap skal være fleksibelt og lett å gjennomføre på organisasjonenes premisser.

Samarbeidspartnerskap

Det er mulig for alle organisasjoner å danne små, mellomstore og store partnerskap.

Det faglige samarbeidet skal strekke seg fra seks måneder til tre år, avhengig av prosjektmål. Hensikten med denne partnerskapstypen vil fortsatt være å tilrettelegge for kunnskapsutveksling, faglig samarbeid, nyskaping og nettverksbygging.

Sammenliknet med småskala partnerskap, er samarbeidspartnerskapene større og vil ha et økt fokus på mål- og resultatoppnåelse, kvalitetssikring av prosjektaktiviteter samt resultatformidling.

Hvem kan delta?

Arrangementet er åpent for alle, både erfarne og uerfarne i alle sektorer, som er interessert i å søke midler til partnerskap med europeiske utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og virksomheter knyttet til utdanningsformål – enten som koordinator for prosjektet eller som partner. 

Delta også på søkerwebinar

I forlengelsen av dette informasjonsmøtet arrangerer direktoratet også et søkerwebinar for de to nye tiltakene 17 februar 2022. På søkerwebinaret vil vi gå gjennom søknadsskjemaene for Småskala partnerskap og Samarbeidspartnerskap, samt gi en innføring i hva en god søknad bør inneholde. Delta på søkerwebinar her. 

Opptak av webinar

Det blir gjort opptak av webinaret slik at det er tilgjengelig for dem som ikke kunne delta.

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for at HK-dir skal bidra til at informasjon og kunnskap fra webinaret kommer mange til gode.  

Dette er valgene du har som deltaker: 

 • Du kan skru av lyd og video 
 • Du kan klikke på ditt eget bilde og "more" og gi deg selv et nytt navn for å være anonym
 • Du kan stille spørsmål i chatten eller på e-post  
 • Pass på å ikke dele personsensitive opplysninger  

Hva skjer med opptaket? 

 • Video og lyd blir en del av opptaket 
 • Chat blir ikke en del av opptaket 
 • Opptaket skal brukes til å dele informasjon fra webinaret 
 • Opptaket blir lagret og delt via www.hkdir.no og slettes etter 12 måneder 
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 18. jan. 2022 14:00
Til: 18. jan. 2022 15:30
Spørsmål?
Send en e-post til
erasmuspluss@hkdir.no