INTPART 2019 // Partnerskap for bærekraft

Diku, Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer norske fagmiljøer med støtte fra INTPART samt andre inviterte deltakere til INTPART-konferansen 2019.

Last ned programmet her

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.  

«Hvordan skape bærekraftige partnerskap mellom institusjoner?»

FNs bærekraftsmål nr. 17 – partnerskap for de 16 tematiske målene – harmoniserer svært godt med INTPART-målene om å skape langsiktige bærekraftige institusjonspartnerskap. INTPART-porteføljen har også god overlapp med den tematiske bærekrafts-agendaen. Men hvordan sikrer vi at prosjektresultatene innen utdanning, forskning og innovasjon videreføres på lengre sikt? Og hva betyr denne typen samarbeid for arbeidet med relevante bærekraftsmål? 

Programmet vil ha en åpen sesjon før lunsj, med talere fra politisk ledelse, departementer, Forskningsrådet, Diku, INTPART-prosjekter og institusjonsledere.  

Strategiske innspill

Etter lunsj vil vi oppsummere resultatene fra det internasjonale samarbeidet gjennom INTPART, og diskutere strategiske grep for å gjøre internasjonalt utdannings- og forskingssamarbeid gjennom programmet enda bedre og mer målrettet. Slik tar konferansen mål av seg til å spille inn til arbeidet med pågående nasjonale strategier. 

Om INTPART

INTPART administreres i et samarbeid mellom Forskningsrådet og Diku.   

INTPART – Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon – finansierer prosjekter som skal bidra til å utvikle sterke norske fagmiljøer gjennom internasjonale partnerskap. Det er finansiert 90 prosjekter med tilsammen ca. 370 mill. kroner gjennom 4 årlige utlysninger. Porteføljen representerer internasjonale partnerskap av høy kvalitet og stor bredde i temaer og land. 52 prosent av prosjektene har næringslivsrelevans og -partnere. 

Les mer om INTPART

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 12. jun. 2019 10:00
Til: 12. jun. 2019 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
intpart@diku.no
Praktisk informasjon:

Registrering og kaffe/te fra kl. 9:00