Kunnskap for det grønne skiftet – lansering av Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019

Det grønne skiftet og bærekraft er temaet når Diku i samarbeid med Kunnskapsdepartementet lanserer årets tilstandsrapport for høyere utdanning.

Rapporten gir et bilde av tilstanden i statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner og et innblikk i hvordan det grønne skiftet foregår i universitets- og høgskolesektoren.

Temakapittelet om det grønne skiftet viser at institusjonene mobiliserer for omstilling på tvers av ledelse, fagmiljøer og studenter. Sentrale spørsmål er:

  • Hvordan kan UH-institusjonene bidra til samfunnets omstilling?
  • Hvilke endringer må UH-institusjonene selv gjøre for å kunne tilby utdanning og forskning for omstilling?
  • Hvilke miljøtiltak må gjøres for å skape bærekraftige institusjoner? 

Hovedinnlegget på seminaret holdes av statsråd Iselin Nybø som presenterer viktige funn fra tilstandsrapporten. Videre vil det være korte innlegg og en paneldebatt om hvordan institusjonene mobiliserer for omstilling.  

Program

Frokost serveres 07.30. Seminaret starter 08.00.

 

Velkommen og hovedresultater fra rapporten
Harald Nybølet, direktør i Diku

Kunnskap for det grønne skiftet
forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Utdanning og bærekraft: et initiativ fra norske universiteter
Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner ved Universitetet i Bergen og leder av nasjonal komité for Agenda 2030

Grønne campus, får vi det til?
Brit Sylte, avdelingsdirektør i avdeling for rådgiving og tidlig fase, Statsbygg

Bærekraft fra studentenes perspektiv
Maren Irene Gåre Bakkevold og Dan Terje Nytrem, bærekraftspiloter ved UiT Norges arktiske universitet

Paneldebatt: Global agenda, regionale utfordringer
Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR og rektor ved NMBU
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge
Annelin Eriksen, viserektor ved Universitetet i Bergen
Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon

Avsluttende kommentar
Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet

 

Seminaret avsluttes 09.40

Endringer i programmet kan forekomme.

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 8. mai 2019 07:30
Til: 8. mai 2019 09:40
Spørsmål?
Send en e-post til
ragnhild.tungesvik@diku.no
Praktisk informasjon:

Deltakelse er gratis.
Begrenset antall plasser.

Arrangementet blir strømmet.