Kunstfag og deling av forskningsdata - utfordringer og muligheter

Velkommen til seminar og workshop om kunstfagene, kunstnerisk utviklingsarbeid og åpen forskning. Hvilke dilemmaer oppstår når forskningsdata skal deles og gjenbrukes, og hvordan håndterer vi problemstillinger rundt opphavsrett og andre beslektede temaer? Hvilke muligheter medfører mer åpenhet og økt deling av data for fag som eksempelvis musikk, visuell kunst, film, scenekunst og design?

Program

Arrangementet starter med et seminar med innledende innlegg og en rundeborddiskusjon, som også strømmes. Deretter blir det en workshop for deltakerne som er fysisk til stede.

Praktisk informasjon

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, UHR-Kunst, design og arkitektur og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Påmelding kommer. Det er begrenset antall plasser.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Påmelding kommer
Tid:
Fra: 15. nov. 2022 10:00
Til: 15. nov. 2022 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
linda.lien@hkdir.no