Kvalitetstid: Arbeidsrelevans og kultur for samarbeid

Hvordan få til et godt og systematisk samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet?

I vår vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om arbeidsrelevans i norsk høyere utdanning. I den sammenheng har Diku utarbeidet rapporten «Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – Internasjonale perspektiv» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.   

I Kvalitetstid vil vi legge frem hovedfunn fra rapporten. 

I tillegg vil norske og kanadiske institusjoner presentere sitt arbeid med å skape kultur for samarbeid med arbeidslivet.

Vi avslutter med faglig debatt, med blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og områdedirektør Christian Chramer i NHO. 

Kvalitetstid varer i én time, og du vil møte:  

  • Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister 
  • Christian Chramer, områdedirektør i NHO 
  • Andreas Trohjell, leder for Norsk studentorganisasjon – NSO 
  • Norah McRae, University of Waterloo, Canada
  • Wenche Jakobsen, prorektor utdanning og kvalitet , UiT Norges arktiske universitet 
  • Annett Arntzen, instituttleder, Universitetet i Sørøst-Norge  
  • Arne Haugen, Diku 

Samtalen blir ledet av Else Kathrine Nesmoen, seksjonsleder for Seksjon for utdanning og arbeidsliv i Diku. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til panelet.  

Informasjon om opptak

Informasjonsmøtet vil bli tatt opp og publisert på våre nettsider og sosiale medier i etterkant. Som deltaker vil du ikke komme med på opptaket. Du vil heller ikke kunne se andre deltakere eller deltakerlisten, og du kan sende oss spørsmål anonymt underveis i møtet.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 28. jan. 2021 14:00
Til: 28. jan. 2021 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
synne.lysberg@diku.no