Kvalitetstid: Veien mot livslang læring - lansering av Tilstandsrapport for høyere utdanning

Er norske universiteter og høgskoler godt nok rustet til å tilby livslang læring? Noen av svarene får vi i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021. Rapporten viser også tall for blant annet gjennomføring, antall studenter og midlertidig ansatte. 

Se opptak av nettmøtet

Velkommen til Kvalitetstid torsdag 6. mai klokken 10:00 og lansering av årets tilstandsrapport. 

Mange av funnene i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 er påvirket av koronapandemien og smitteverntiltak. I dette nettmøtet presenterer vi både fjorårets tall og oversikt over utviklingen over tid på en rekke områder i universitets- og høgskolesektoren. 

Kvalitetstid varer i én time, og du møter: 

 • Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister
 • Andreas Trohjell, leder, Norsk studentorganisasjon
 • Rebekka Borsch, avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, NHO 
 • Anne Husebekk, styreleder i UHR og rektor ved UiT Norges arktiske universitet
 • Harald Nybølet, direktør, Diku
 • Stig Helge Pedersen, seniorrådgiver, Diku 

Vi løfter særlig fram årets temakapittel om livslang læring og digitalisering, og spør blant annet: 

 • Hvor godt rustet er høyere utdanning i Norge for å møte framtidens behov?
 • Hva er status i sektoren i dag, og hvor går veien videre?  

I tillegg får vi eksempler på hvordan sektoren ivaretar livslang læring i dag, og forbereder seg på en læringsintensiv fremtid. Kvalitetstid 6. mai blir ledet av Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør for utredning og analyse i Diku. 

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 blir offentliggjort samme dag, torsdag 6. mai klokken 07:00, her på Dikus nettsider: «Rapporter og publikasjoner»

Fakta

 • Hvert år utarbeider Diku Tilstandsrapport for høyere utdanning, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
 • Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, for dialogen med de private institusjonene, og kan være et grunnlag for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling.
 • Tilstandsrapporten retter seg også mot lærestedene og andre aktører i sektoren.
 • Årets temakapittel handler om livslang læring og digitalisering.
Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. mai 2021 10:00
Til: 6. mai 2021 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
ane.landoy@diku.no