Læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Klikk her for mer informasjon om læringsfestivalen

Tittel: Læringsfestivalen

Dato: 6.–7. mai 2019

Sted: Trondheim, Norge

Målgruppe: Læringsfestivalens målgrupper er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som studenter, vitenskapelige ansatte, ansatte innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet, ansatte innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.

Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 6. mai 2019 09:00
Til: 7. mai 2019 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
diku@diku.no