Mentorordninger i koronaens tid: Hvordan få til gode digitale ordninger?

Velkommen til det første webinaret i Dikus webinarrekke om mentorordninger! 

Universiteter og høyskoler etablerer mentorordninger for å øke studentenes trivsel, tilrettelegge for god læring og gjennomføring av studiene. Opprettelse av slike ordninger reiser en rekke praktiske og faglige spørsmål, som tas opp i Dikus webinarrekke. Målet med webinarene er å støtte arbeidet med utvikling av mentorordninger ved høyskoler og universiteter gjennom beste praksis-eksempler, dialog og erfaringsutveksling. 

I høst ser vi behovet for å ha et ekstra fokus på den digitale studenthverdagen i koronaens tid, og webinarrekken tar for seg spørsmål om utfordringer og muligheter med digitale mentorordninger.  

Vi har invitert Pål Gulbrandsen som presenterer digitale mentorordninger ved UiO - erfaringer fra bruk av faglig ansatte mentorer for studenter ved MedFak. Deretter åpnes det for spørsmål, diskusjoner og erfaringsdeling i plenum. 

 

Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 22. okt. 2020 15:00
Til: 22. okt. 2020 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
nataskja-elena.lie@diku.no