Møte for forskningskoordinatorer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til digitalt møte for forskningskoordinatorer og andre administrativt ansatte som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid.

I møtet vil det være fokus på den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid samt krav og forventninger til prosjekt støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid eller prosjekter som er tildelt midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Agenda

  • Velkommen
  • Viktige hendelser og datoer i 2021-2022
  • Rutiner rundt sluttføring av ph.d-prosjekter og oppfølging av vurderingskomiteer
  • Økonomirapportering for prosjekter med støtte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelenke blir sendt ut til alle påmeldte deltakere. Deltakelse er gratis.

Ressurser

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
2. sep. 2021
Tid:
Fra: 2. sep. 2021 10:00
Til: 2. sep. 2021 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no