Møte for forskningskoordinatorer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til digitalt møte for forskningskoordinatorer og andre administrativt ansatte som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid.

I møtet vil det være fokus på den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid samt krav og forventninger til prosjekt støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid eller prosjekter som er tildelt midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Agenda

Agenda for møtet blir publisert innen 15. januar.

 

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelenke blir sendt ut til alle påmeldte deltakere. Deltakelse er gratis.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
9. feb. 2022
Tid:
Fra: 9. feb. 2022 10:00
Til: 9. feb. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no