Møte for forskningskoordinatorer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til digitalt møte for forskningskoordinatorer og andre administrativt ansatte som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid.

I møtet vil det være fokus på den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid samt krav og forventninger til prosjekt støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid eller prosjekter som er tildelt midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Agenda

  • Oppfølging og inkludering av veiledere - Den norske filmskolen deler erfaringer
  • Stipendiater og forsinkelse - praksis ved institusjonene
  • Nytt konsept for seminar 1
  • 3-årsevaluering av forskerskolen
  • Kandidatundersøkelse

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt på Zoom. Møtelenke blir sendt til alle påmeldte deltakere.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 9. feb. 2022 10:00
Til: 9. feb. 2022 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no