Møte for forskningskoordinatorer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til digitalt møte for forskningskoordinatorer og andre administrativt ansatte som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid.

I møtet vil det være fokus på den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt krav og forventninger til prosjekt støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid eller prosjekter som er tildelt midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Agenda

  • Nytt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse / Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Erfaringsdeling ved Universitetet i Stavanger: Søknadsprosesser Prosjektprogrammet
  • Kommunikasjon administrasjonen i HK-dir - institusjoner - stipendiater og veiledere
  • Samtale / diskusjon

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt.

Møtelenke blir delt med alle påmeldte deltakere.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
21. sep. 2022
Tid:
Fra: 21. sep. 2022 10:00
Til: 21. sep. 2022 11:15
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Zoom