Møte for forskningskoordinatorer i kunstnerisk utviklingsarbeid

Velkommen til digitalt møte for forskningskoordinatorer og andre administrativt ansatte som jobber med kunstnerisk utviklingsarbeid.

I møtet vil det være fokus på den praktiske gjennomføringen av undervisningstilbudet som tilbys gjennom den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt krav og forventninger til prosjekt støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Målgruppe

Koordinatorer og andre administrativt ansatte som er i kontakt med stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid eller prosjekter som er tildelt midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Agenda

  • Nytt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse / Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • Oppfølging av veiledere ved institusjonene
  • Samtale / diskusjon

Praktisk informasjon

Møtet vil være på norsk og arrangeres digitalt.

Møtelenke blir delt med alle påmeldte deltakere.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 1. feb. 2023 10:00
Til: 1. feb. 2023 11:15
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Sted: Zoom